De omgeving betrekken bij wat je doet. Dat is wat ons betreft de basis voor ieder project. Of het nu gaat om nieuwe woningen in een bestaande stad, om de transformatie van een gebied of om het inpassen van een windmolenpark: de mensen in de buurt verdienen alle aandacht en betrokkenheid. Dat doen we met omgevingsmanagement en participatie.

We zijn de verbinders in je project. We werken vanuit de inhoud en we maken je plannen beter. We zorgen voor transparante informatievoorziening, innovatieve werkvormen en een inclusieve aanpak. En dat is de manier om te komen tot vertrouwen en een transparante besluitvorming, die past bij de nieuwe Omgevingswet.

De buurt betrekken bij je project

Ieder project begint met een participatieplan. We kijken naar de inhoud van het project en daarna bepalen we de strategie. Hoe betrekken we de buurt bij het project? Wat doen we online? Wat fysiek? Op die manier ontstaat er een mix van middelen voor participatie, omgevingsmanagement en communicatie.

Iedereen die mee wil doen, mag meedoen. We verzamelen zo waardevolle lokale kennis om de plannen mee te verrijken. Kickstad vertegenwoordigt in dit proces de belangen van de buurt en zorgt ervoor dat wensen en zorgen een plaats krijgen. We denken strategisch mee en betrekken de omgeving op een duurzame manier bij het project.

Diensten

 • Communitymanagement
 • Omgevingsmanagement
 • Advies, uitdenken en uitvoeren van een helder participatietraject
 • Faciliteren en organiseren van (publieks)bijeenkomsten
 • Verslaglegging en terugkoppeling

Producten

 • Stakeholder- en issueanalyse
 • Participatiestrategie
 • Participatiesprint
 • Participatiekalender
 • Impressievideo
 • Online/offline communicatiemiddelen
 • Nulmeting / draagvlakmeting
 • Participatieverslag

Training en kennis

 • Lezingen & colleges
 • Workshops
 • Coaching
 • Moderatie / gespreksleiding
 • Onderzoek & publicaties

Meer weten over deze oplossing?

Esther Nouws

Partner & procesmanager