The Urban Detective

De kracht van de buurt als basis voor jouw toekomstplan

Het herontwikkelen van de bestaande ruimte in de stad wordt steeds belangrijker. Kennis en ervaring van de mensen uit de buurt zijn de basis van een goed en gedragen toekomstplan. Hoe krijg je die lokale informatie inzichtelijk? En dan ook nog zo dat er ook daadwerkelijk iets mee gebeurt? Dat is het werk van de Urban Detective. Geen stoffig rapport, maar een aantrekkelijke film die breed kan worden ingezet.

Ontwikkelaars, ambtenaren, architecten en andere ruimtelijke plannenmakers kijken vanuit hun expertise naar een plek. Alleen wonen ze er zelf niet. Ze denken na over de toekomst op basis van beleid, statistieken en rapporten. Maar hebben geen persoonlijke ervaring met de cultuur, de geschiedenis of aard van een plek. 

Die lokale kennis wil je daarom vroeg in je proces boven water krijgen. En hem vastleggen op een toegankelijke manier, zodat je er als professional iets mee kan. De Urban Detective helpt je hiermee op weg door met open vizier de wijk in te gaan. 

Wat doet een Urban Detective?

Urban Detectives gaan met een camera de wijk in op zoek naar het buurt-DNA.

1. We gaan in gesprek met de mensen op straat: Wie zijn ze? Wat leeft er in hun wijk? Wat zijn hun zorgen en dromen?

2. We onderzoeken hoe een ontwikkeling kan aansluiten op bestaande wensen en behoeftes

3. We interviewen relevante betrokkenen (zoals de wijkagent, wijkvereniging, sociaal wijkteam)

4. We winnen vertrouwen door een onafhankelijke rol en etnografische onderzoeksmethode

5. We bundelen alle kennis en ervaringen en geven met een film de wijk een gezicht

Het resultaat is een korte, aansprekende video die de kracht van een plek laat zien: het fundament voor de ontwikkelingen van de toekomst. Geen stoffig rapport, maar een film die op veel fronten zijn werk kan doen. De Urban Detective voegt inhoudelijk veel toe aan de planvorming en is een communicatiemiddel dat het begin is van een succesvol participatieproces.

Voor wie is de Urban Detective interessant?

De Urban Detective is interessant voor alle ruimtelijke professionals die aan het begin staan van een (her)ontwikkelingsproject in de bestaande stad. Bijvoorbeeld in de onderstaande situaties:

– Een ontwikkelaar doet mee aan een tenderprocedure waarin het betrekken van de omgeving een belangrijke voorwaarde is.

– Een woningbouwcorporatie wil onderzoeken wat de beste manier is om een renovatie- of sloop-nieuwbouwtraject in de buurt aan te pakken. 

– Een gemeente wil nieuw klimaatbeleid invoeren in een bestaand gebied. Bijvoorbeeld omdat op termijn deze wijken van het gas af gaan.

Onze Urban Detectives helpen u graag!

Een productie voor uw project vraagt om maatwerk en samenwerking. Zij aan zij werken we toe naar een compacte en aansprekende video die is goedgekeurd door alle respondenten en belangrijke stakeholders. 

Wij nemen de regie, bewaken de planning en adviseren over de inhoud van de video. Jullie leveren gebiedskennis, inhoudelijke documenten, contactgegevens en reviewen alle deelproducten. Dit komt samen in een gestroomlijnd proces tot aan de oplevering van het eindproduct.

We bedenken graag samen met jou hoe je de Urban Detective kan inzetten voor jullie project. Tijdens een gratis en vrijblijvend strategisch gesprek helpen we je verder.

Meer weten over deze oplossing?

Vince de Jong

Projectmanager & Urban Detective - chef productontwikkeling