Creatief procesmanagement
voor de stad

Samen werken aan duurzame steden, dat is wat wij doen. Integrale gebiedsontwikkeling en bijbehorende transities leveren complexe opgaves op. Wat ons betreft is de grote vraag in deze opgaves niet óf het kan, maar hoe je het georganiseerd krijgt.

Wij onderscheiden ons met integrale processturing, participatie en een design aanpak. Ieder project begint met een idee, een probleem of een kans. We bedenken samen wat het doel is en we stellen vast welke kant het op moet. Vervolgens nemen we besluiten die we samen uitvoeren. Dat is volgens ons dé manier om duurzame impact te maken.

Dromen

En wakker worden in een gedeelde werkelijkheid

Ieder project begint met een droom. Maar die droom is voor iedereen anders. Welke droom heeft de gemeente? Wat wil de bewoner? Wat zijn de ambities van de ontwikkelaar? We stellen kaders vast, we zoeken naar speelruimte en we gaan in gesprek. Zo ontstaat er helderheid en overeenstemming.Alle dromen komen bij elkaar in een concreet project met heldere verwachtingen en gezamenlijke doelen.

Hoe doen we dat?

 • Gebiedsagenda
 • Participatiesprint
 • The Urban Detective

Doelen

Doelen komen altijd tot stand vanuit een gezamenlijk belang

Vanuit verschillende dromen hebben we gezamenlijke doelen geformuleerd. Ieders belangen in het project brengen we in beeld en we kijken welk probleem het project oplost. We onderzoeken wat de voorwaarden zijn voor een oplossing waar iedereen achter staat en als we precies weten wat iedereen wil en waarom, ontstaat er wederzijds begrip.

Hoe doen we dat?

 • Adviseren in- en leiden van complexe lobbytrajecten
 • Stakeholder- en issueanalyse
 • Coalitievorming

Oplossen

Creativiteit genereren

Als het doel duidelijk is, verzamelen we oplossingen die passen bij de doelstellingen. Alle betrokkenen denken mee en met elkaar gaan we vanuit diverse perspectieven op zoek gaan naar mogelijkheden. Wat overblijft zijn pragmatische én creatieve oplossingen met impact.

Hoe doen we dat?

 • Creatief en strategisch advies over procesaanpak en governance
 • Aanpak circulair bouwen
 • Participatiestrategie

Kiezen

Weloverwogen en gemotiveerd

De oplossingen die tot stand komen, hebben allemaal hun eigen gezicht en karakter. Op basis van de eerder vastgestelde doelen zorgen we ervoor dat iedere oplossing voorzien wordt van een transparante motivatie. Beslissers kunnen hierdoor weloverwogen keuzes maken.

Hoe doen we dat?

 • Ontwikkelstrategie
 • Gebiedsvisie
 • Participatieverslag
 • Gebiedsadvies duurzaamheid
 • Contractonderhandelingen / dealmaking

Samen doen

De stad maak je samen

Niemand kan in zijn eentje een duurzame stad maken. Daarom is iedereen die mee wil doen, van harte welkom. Een brede samenwerking is de voornaamste pijler onder onze manier van werken.

Hoe doen we dat?

 • Projectmanagement
 • Omgevingsmanagement
 • Placemaking
 • Gebiedsbranding
 • Stadspact

Meer weten over onze aanpak?

Wout van der Heijden

Partner, innovator & procesmanager