Samen voor de stad

De kern is dat we het samen doen. Want de grote vraag is niet of het kan, maar hoe je het georganiseerd krijgt. Ieder project begint met een idee, een probleem of een kans.

We bedenken samen wat het doel is en we stellen vast welke kant het op moet. Vervolgens nemen we besluiten die we samen uitvoeren. Dat is de manier om duurzame impact te maken.

Wat is onze
aanpak?

Dromen

En wakker worden in een gedeelde werkelijkheid

Ieder project begint met een droom. En niemand heeft dezelfde. Wat is de droom voor de gemeente? Wat wil de bewoner? Wat zijn de ambities van de ontwikkelaar? We stellen kaders vast, zoeken naar speelruimte en overleggen. Zo ontstaan er helderheid en overeenstemming. En op die manier komen alle dromen bij elkaar in een wakker en concreet project, met gedeelde verwachtingen en gezamenlijke doelen.

Hoe doen we dat?

 • Gebiedsagenda
 • Participatiesprint
 • The Urban Detective

Doelen

Doelen komen altijd tot stand vanuit een gezamenlijk belang

De droom laat zien welke verschillende kanten de deelnemers op willen. De eindbestemming is hun gezamenlijke doel. We brengen de belangen van iedereen die een rol speelt bij het project in kaart. Welk probleem lost dit project op? Wat zijn de voorwaarden voor een oplossing waar iedereen achter staat? Als we precies weten wat iedereen wil en waarom, ontstaat er wederzijds begrip,

Hoe doen we dat?

 • Adviseren in- en leiden van complexe lobbytrajecten
 • Stakeholder- en issueanalyse
 • Coalitievorming

Oplossen

Creativiteit genereren

Als het doel duidelijk is, verzamelen we oplossingen die passen bij de doelstellingen. Opnieuw gaat het erom dat alle betrokkenen meedenken en met elkaar op zoek gaan naar mogelijkheden. Vanuit verschillende perspectieven. Hoe meer hoe beter. Het resultaat trechteren we op basis van de doelen. Wat overblijft zijn pragmatische, vaak onorthodoxe oplossingen met impact.

Hoe doen we dat?

 • Creatief en strategisch advies over procesaanpak en governance
 • Aanpak circulair bouwen
 • Participatiestrategie

Kiezen

Weloverwogen en gemotiveerd

De oplossingen die tot stand komen, hebben allemaal hun eigen gezicht en karakter. Op basis van de eerder vastgestelde doelen zorgen we ervoor dat iedere oplossing voorzien wordt van een transparante motivatie. Beslissers kunnen hierdoor weloverwogen keuzes maken.

Hoe doen we dat?

 • Ontwikkelstrategie
 • Gebiedsvisie
 • Participatieverslag
 • Gebiedsadvies duurzaamheid
 • Contractonderhandelingen / dealmaking

Samen doen

De stad maak je samen

Niemand kan in zijn eentje een duurzame stad maken. Daarom is iedereen die mee wil doen, van harte welkom. Simpelweg omdat iedereen nodig is om een project kans van slagen te geven. Die brede samenwerking is de voornaamste pijler onder onze manier van werken.

Hoe doen we dat?

 • Projectmanagement
 • Omgevingsmanagement
 • Placemaking
 • Gebiedsbranding
 • Stadspact

Meer weten over onze aanpak?

Wout van der Heijden

Innovator & procesmanager – chef HR & organisatieontwikkeling