buurtaanpak samenwerken integraal
Buurtaanpak

Samen werken aan een integrale buurtaanpak in Edam

Gemeente Edam-Volendam

Fijn kunnen wonen en opgroeien met voldoende perspectief: ook de bewoners van de Singelwijk in Edam hebben die wens. Door hangjongeren, overlast op straat, zwerfvuil, ondermijning en weinig gemeenschapszin is dat nog niet voor iedereen de realiteit. De gemeente besluit daarom om samen met een woningcorporatie en een scholenbestuur serieus in te zetten op het verbeteren van de leefbaarheid.

Het plan: integraal samenwerken aan een leefbare buurt. De belangrijkste focuspunten zijn sociale cohesie, toekomstperspectief en bestaanszekerheid, en de herinrichting van de fysieke leefomgeving. Samen met een projectteam begeleidde Nienke dit proces, met een integraal meerjarenplan als resultaat. Gesprekken met de buurt vormden een centraal onderdeel van de planvorming. Want juist de mensen die er wonen weten als geen ander wat er nodig is in hun buurt.

Hier maakten we gebruik van:

  • Project- en procesmanagement
  • Participatie en omgevingsmanagement

Onze aanpak

Een integrale buurtaanpak vraagt om nieuwe manieren van samenwerken tussen de gemeente, wijkpartners en bewoners. Want hoe zorg je voor een integraal plan, wetende dat de wijkpartners elkaar niet altijd goed weten te vinden? Hoe werk je goed samen met de buurt, terwijl het vertrouwen onder bewoners laag is? Een reeks aan werksessies en gesprekken markeerde de start van het proces.

“Nienke weet energie los te maken en bewoners aan zich te binden. Daardoor is de groep met bewoners die zich inzetten voor hun wijk in korte tijd gegroeid. Deze samenwerking met de buurt zorgt ervoor dat bewoners hun talenten kunnen inzetten en dat leidt weer tot nieuwe initiatieven voor en door bewoners.”

Ankien Helgering – programmamanager gemeente Edam-Volendam

Durven proberen en experimenteren

Het integrale meerjarenplan is domein-overstijgend. Dit betekent dat de samenwerking tussen de gemeente, woningcorporatie Wooncompagnie, scholenbestuur OPSPOOR en andere wijkpartners er anders uitziet dan gewoonlijk. Om deze samenwerking vorm te geven, organiseerde Nienke een aantal werksessies waarin de partijen de gezamenlijke ambities en gedeelde urgentie bepaalden.

Het meerjarenplan omvat meerdere projecten om de ambities waar te maken. Uitvoering van deze projecten is zoveel mogelijk belegd bij collega’s in de lijnorganisatie van de gemeente en wijkpartners. Deze werkwijze is soms wennen, omdat er naast de reguliere projecten ook ruimte moet komen voor pilots en experiment. Door ambassadeurs te mobiliseren die graag aan de slag wilden, kregen we veel voor elkaar. We maakten de afspraak om na het eerste jaar samen te evalueren wat het effect is van onze inspanningen.

We maken nú al impact met snelle winsten

Voor buurtbewoners neemt de energie snel af wanneer zij alleen over de lange termijn mogen meedenken. Processen zijn al gauw ambtelijk en traag. Daarom zetten we vanaf de start in op snelle winsten: zichtbare korte termijn acties die direct bijdragen aan de leefbaarheid en het vertrouwen in de buurt.

De gemeente en wijkpartners bepaalden een gezamenlijke ambitie en urgentie; deze toetsten we bij buurtbewoners. We vroegen hen wat zij nú nodig hadden en wat er bij hen leefde. In een jaar tijd zijn zo een tiental snelle winsten uitgevoerd, waarvan een aantal samen met bewoners. Zo organiseerden we een buurtfeest, plantten we 26 nieuwe bomen, knapten we voortuinen op, beschilderden we het schoolplein en legden we nieuwe verkeersdrempels aan.

Door te laten zien dat er van alles mogelijk is, ontstaat er steeds meer energie onder bewoners om zelf met hun ideeën aan de slag te gaan.

Impact op de stad

  • Ruimte voor pilots en experiment zorgt voor een aanpak op maat
  • Snelle winsten vergroten het vertrouwen onder bewoners én hebben direct impact op de leefomgeving
  • Door continu te toetsen wat werkt en niet werkt, creëer je ambassadeurs voor verandering

Meer weten over dit proces?

Nienke Klomp

Adviseur & enthousiaste doener