Participatie

Participatie District U Vlaardingen

ALV CV (Van Adrighem & Leyten)

Begin 2020 verliet Unilever Research & Development na ruim 60 jaar haar campus in Vlaardingen. De nieuwe eigenaar (ALV CV) transformeert deze campus samen met de gemeente tot een nieuwe stadswijk met gemengde functies: District U. De nieuwe stadswijk is onderdeel van de bredere Rivierzone-ontwikkeling in Vlaardingen. Kickstad verzorgde hierbij de participatie en het omgevingsmanagement om Vlaardingers goed te betrekken bij de ontwikkeling van het gebied.

Hier maakten we gebruik van:

  • Participatie en omgevingsmanagement

Onze aanpak

We gingen van start in District U met de opdracht om in korte tijd veel input op te halen voor de plannen. Dit betekende een snelle huisstijl, brede uitnodigingen, goede persrelaties en voormalige Unilevergebouwen als decor. Maar we wilden vooral met veel enthousiasme mensen benaderen en goede werkvormen kiezen.

“Het enthousiasme (…) spatte er (…) van af. Geen heren in driedelige krijtstreeppakken, maar jonge mannen in spijkerbroek met, en dat sprak mij erg aan, opgestroopte mouwen.”

Peter spek – column in krant ‘groot vlaardingen’ 10-07-2019

Bijna iedere Vlaardinger kent wel iemand die bij Unilever heeft gewerkt. Het participatietraject is daarom gestart door de ‘poorten’ van het terrein te openen voor iedereen die mee wil denken over de toekomst. Dit leidde tot drukbezochte rondleidingen, informatiemarkten en een meedenkbijeenkomst. In samenwerking met Studio for New Realities is alle input geland in het Masterplan.

Op basis van het Masterplan heeft ALV CV vervolgens met LOLA Landscape Architects gewerkt aan het inrichtingsplan openbare ruimte. Kickstad droeg hier aan bij door middel van begeleiding van een frequent buurtpanel en organisatie van een drukbezochte buurtbijeenkomst, waar verbinding met de huidige buurt, participatie en placemaking samenkwamen.

Goed luisteren

Dat District U van groot belang is voor de ontwikkeling van Vlaardingen is duidelijk. Dat wonen én werken cruciaal zijn ook. Maar wie willen in District U wonen? Waar is behoefte aan qua werk? En welke initiatieven kunnen zich de komende jaren al ontplooien? Voor goede antwoorden op deze vragen, is luisteren van groot belang. We luisterden naar de omgeving, mogelijke bewoners, investeerders en omliggende bedrijven om op die manier waardevolle input op te halen voor de plannen.

Vooral het buurtpanel was een groot en blijvend succes. Met de laagdrempelige sfeer en het frequente contact tussen de gemeente Vlaardingen, ontwikkelaars en buurtbewoners voelden de bewoners zich serieus genomen. Hierdoor namen zij het buurtpanel óók serieus. Tijdens de looptijd van het project heeft Kickstad de buurtpanel begeleidt. Onze tijd binnen het project zit erop, maar het buurtpanel gaat nog steeds door. Iets waar we hartstikke trots op zijn!

Samen doen

Een terrein van zeven hectare op zo’n belangrijke plek transformeer je niet zomaar. Voor de ontwikkeling van zo’n gebied is veel aandacht en geduld nodig, met daarnaast de inzet en creativiteit van een grote coalitie van partijen. Deze coalitie bestaat uit eigenaren, de ontwikkelaar, de ontwerpers en uit initiatiefnemers voor de tijdelijkheid. Uit de omgeving is goede feedback nodig en ondernemers met toffe concepten. Samen wordt nog elke dag  vorm gegeven aan de transformatie District U. De grote betrokkenheid van de buurt blijft doorgaan, ook nu wij als Kickstad ons projectdeel hebben opgeleverd. Want: Alleen samen wordt District U een succes!

Impact op de stad

  • Meedenken op een passende manier
  • Een nieuwe stadswijk voor Vlaardingen
  • Woningen voor verschillende doelgroepen
  • Placemaking en levendigheid tijdens de transformatie

Beeldmateriaal van: Studio for New Realities & Arend van der Salm

Meer weten over deze case?

Wout van der Heijden

Partner, innovator & procesmanager