Participatie en omgevingsmanagement

Willemskwartier Zwolle

Coalitie Willemskwartier

Deze complexe opgave vraagt om een gedegen communicatie- en participatieproces waarbij zowel stakeholders als omwonenden betrokken worden op allerlei manieren. We organiseerden bijeenkomsten, wandelingen en enquêtes en we maakten filmpjes, bezochten bewonersavonden en werkten samen met de gemeente.

Hier maakten we gebruik van:

  • Participatie en omgevingsmanagement

Onze aanpak

De ontwikkeling van het Willemskwartier is een complexe opgave. Het gebied ligt aan twee zijdes aan het spoor en aan twee zijdes aan een weg. Ook ligt er een woonwijk naast. Tot slot moet de ontwikkeling binnen het Ontwikkelkader van de gemeente passen zodat alle deelgebieden in de Spoorzone aansluiten op elkaar én op de stad. Terwijl DELVA bezig is met het uitvoeren van verschillende studies, richten wij ons op het ophalen van zo veel mogelijk input zodat er een gedegen Nota van Uitgangspunten geschreven kan worden. Dit doen wij door zowel de communicatie als de participatie in te richten en uit te voeren.

“Kickstad is niet alleen een luisterend oor voor de bewoners uit de omgeving van de ontwikkeling en andere stakeholders, maar zij zorgen er ook voor dat er wat gedaan wordt met de op- en aanmerkingen op het plan. Doorlopende communicatie, zorgvuldige belangenafweging, goede verslaglegging en alles ondersteund door informatieve en interessante filmpjes en presentaties: dat levert Kickstad”

Gerrit Jan Schothans – Ontwikkelmanager deltaWonen en lid van coalitie Willemskwartier

Heldere communicatie als basis

De ontwikkeling van het Willemskwartier is een lang proces. Het is daarom van belang dat alle geïnteresseerden en belanghebbenden goed op te hoogte zijn en blijven en dat zij op de juiste momenten kunnen meepraten en -denken. Een projectwebsite, een frequente nieuwsbrief en social media posts vormen de basis van het participatieproces.

Participatie in verschillende vormen en maten

Om iedereen op zijn of haar eigen moment en manier te laten meedenken en -praten hebben we participatiemiddelen in allerlei vormen en maten ingezet. Een greep uit de dingen die we gedaan hebben: een hybride bijeenkomst georganiseerd, opvallende objecten in het gebied geplaatst met daarop een QR-code die leidt naar een enquête, een brede enquête uitgezet, filmpjes gemaakt, inbeluren en inloopmomenten gefaciliteerd en te gast geweest bij twee Spoorcafés van de gemeente. De professionele stakeholders hebben we in aparte bijeenkomsten of één-op-één gesproken.

Impact op de stad

  • Heldere communicatie en meedenken op allerlei manieren
  • Een nieuwe stadswijk voor Zwolle
  • Woningen voor verschillende doelgroepen

Meer weten over deze case?

Ann Lankhorst

Adviseur & projectleider