Participatie en omgevingsmanagement

Participatie Omgevingsvisie Hilversum 2040

Gemeente Hilversum

In Hilversum werkt de gemeente aan een Omgevingsvisie, waarin wordt vastgesteld hoe de stad er in 2040 uitziet op het gebied van onder andere wonen, werken, mobiliteit en duurzaamheid. Deze grote stedelijke opgaven vragen om een integrale en samenhangende toekomstvisie. Maar hoe zorg je ervoor dat de ideeën en belangen van alle Hilversummers worden meegenomen en iedereen kan en wil meedenken? Kickstad ondersteunde de gemeente Hilversum bij het inrichten van een intensief participatietraject met inwoners en andere stakeholders.

Hier maakten we gebruik van:

  • Participatie en omgevingsmanagement

Onze aanpak

Het vormgeven van de Omgevingsvisie hangt samen met het definiëren van de Hilversumse identiteit: wat voor stad wil Hilversum zijn in 2040? Om deze vraag te beantwoorden ging de gemeente op allerlei manieren het gesprek aan met zoveel mogelijk inwoners van Hilversum. Ook vonden gesprekken plaats met organisaties, verenigingen en bedrijven in Hilversum. De denkrichtingen die daaruit kwamen werden besproken tijdens een stadsgesprek waar iedereen aan mee kon doen. Zo kon iedereen meedenken op een passende manier. Alle inbreng komt uiteindelijk samen in de Omgevingsvisie Hilversum 2040.

Het is belangrijk om te beseffen dat niet alle inwoners deelnemen aan activiteiten van de gemeente. In Hilversum hebben we juist deze personen actief opgezocht, om ook hun mening te horen.

Renske Keur – projectleider participatie omgevingsvisie

Het participatieproces bracht in beeld hoe Hilversum ervoor staat: wat gaat er al goed, en wat moet er beter? En hoe moet Hilversum er in 2040 uitzien? Verschillende communicatiemiddelen worden ingezet om zo iedere Hilversummer de kans te geven om mee te praten: een enquête, straatgesprekken, een tekenwedstrijd voor kinderen, wijksessies, gesprekken met specifieke doelgroepen en elke donderdag een inloop in het winkelcentrum van Hilversum.

Een klankbordgroep van betrokken bewoners en organisaties heeft meegedacht over de invulling van het participatieproces. Uit de participatieopbrengst hebben een aantal deskundigen denkrichtingen geformuleerd die vervolgens besproken zijn in een stadsgesprek waaraan ruim 200 Hilversummers deelnamen. Zo kwamen we uiteindelijk tot een breed gedragen visie.

In gesprek

Met een samengesteld projectteam vanuit Kickstad en de gemeente Hilversum werkten we op een integrale wijze aan een visie over de toekomst voor Hilversum. De eerste fase van de participatie bestond uit een zo breed mogelijke uitvraag aan alle Hilversummers over hun visie voor de toekomst. Zo opende het Atelier van de Toekomst, een inlooplocatie voor live gesprek tussen inwoners en de gemeente. Ook was er de mogelijkheid tot het invullen van een enquête, vonden er straat- en wijkgesprekken plaats en ontving elke Hilversummer een kaart in de bus waarop ze hun ideeën konden delen.

Denkrichtingen voor de toekomst

In de tweede fase zochten we verdere verdieping op door het gesprek aan te gaan met ondernemers, maatschappelijke organisaties, verenigingen en belangenorganisaties. Het gehele participatietraject leidde tot de publicaties “Inwoners aan het woord” en “Organisaties aan het woord”. Aan de hand hiervan werden denkrichtingen geformuleerd die in een afsluitend stadsdebat werden besproken met iedereen die heeft meegedacht.

Impact op de stad

  • Een gedragen toekomstvisie voor de stad, door de stad
  • Meedenken op een passende manier
  • Inclusieve participatie

Meer weten over deze case?

Nienke Klomp

Adviseur & enthousiaste doener - chef communicatie