Advies voor duurzame & sociale transities

Toekomstbestendig ontwikkelen van Nieuw Reijerwaard

Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard

De ruimte in de Rijmondregio is schaars, specifiek in de omgeving van Rotterdam. Daarom draagt Kickstad graag bij aan de toekomstbestendige en duurzame ontwikkeling van bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard (ca. 100 hectare). Een opgave waar onze adviseur duurzaamheid nadrukkelijk inzet op het concreet tot uitvoering brengen van de duurzaamheidsambitie en -visie. De volgende vier strategische doelen worden daarbij omgezet in maatregelen binnen het gebied: energieproductie, duurzame mobiliteit, klimaatadaptieve inrichting en circulariteit.

Hier maakten we gebruik van:

  • Transities versnellen
  • Project- en procesmanagement
  • Versnelling van duurzame transities

Onze aanpak

We vertaalden de duurzaamheidsambitie en -visie naar maatregelen op gebiedsniveau, kavelniveau en gebouwniveau. Samen met ondernemers worden deze maatregelen gerealiseerd, in nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam.

“Het realiseren en versnellen van duurzame kansen vraagt om een helder proces én goede samenwerking tussen overheid, marktpartijen en bedrijven. Bart zorgt daarvoor.”

Gert-Jan Metselaar – projectdirecteur GR Nieuw Reijerwaard

Elke ondernemer die zich vestigt op bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard, doet dit met de ambitie om hier meerdere generaties hun bedrijf te exploiteren.

Daarom is het van belang om de inrichting van het terrein en ook de ontwikkeling, bouw en exploitatie van de bedrijven zo toekomstbestendig als mogelijk te realiseren.

Energie en verduurzaming mobiliteit

Op het gebied van energieopwekking werkt onze adviseur aan het stimuleren van zon-op-het-dak projecten die ondernemers en vestigers kunnen realiseren. Daarnaast is de realisatie van drie windturbines van groot belang om uiteindelijk meer energie op te wekken binnen het gebied dan dat er verbruikt wordt. Op het gebied van mobiliteit zoekt onze adviseur de samenwerking met lokale partijen die kunnen helpen de transitie naar het gebruik van duurzame energiedragers te realiseren. Elektriciteit en waterstof zijn bijvoorbeeld energiedragers die een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming van transport.

Vergroening en reststromen

Bij de inrichting van het gebied is veel aandacht en ruimte gegeven aan de groen-blauwe structuur. Ook op de kavels van de bedrijven trekken we de vergroening door. Daarbij worden vestigers uitgedaagd om groene daken of groene gevels te realiseren. Dit verhoogt de belevingswaarde van het bedrijventerrein, maar zorgt ook voor verkoeling en het vasthouden van water binnen het gebied. Ook het opwaarderen van reststromen is een belangrijk speerpunt. De inzet op een reststromen-hub, waar plek is om reststromen te verhandelen voordat ze de groengas installatie ingaan, is een belangrijke ontwikkeling.

Impact op de stad

  • Toekomstbestendige ontwikkeling van een gebied waar concreet duurzame maatregelen worden gerealiseerd
  • Duurzaamheid als integraal onderdeel van de gebiedsontwikkeling toepassen
  • Werken aan een prettige en groene werkomgeving
  • Realiseren van projecten gericht op het opwekken van duurzame energie (zonnepanelen en windturbines)

Meer weten over deze case?

Wout van der Heijden

Partner, innovator & procesmanager