Transities

Creatieve strategie Reyeroord aardgasvrij

Gemeente Rotterdam

Hoe neem je bewoners mee bij de overgang van gas naar een warmtenet? Een langjarig proces met allerlei onzekerheden dat voor velen voelt als een ver-van-mijn-bedshow.  Een team van ontwerpers van Zeewaardig Service Design, Noorderwind en Kickstad ging met dit vraagstuk aan de slag in de Rotterdamse wijk Reyeroord.  In opdracht van Gemeente Rotterdam hebben ze gedurende twee jaar diverse interventies ontwikkeld en getest om bewoners te informeren en te betrekken bij de warmtetransitie

Hier maakten we gebruik van:

  • Transities versnellen
  • Ontwerpstrategie en social design

Van ver weg naar dichtbij

Reyeroord is een van de eerste wijken in Rotterdam die aardgasvrij wordt. Het succes van deze transitie hangt af van de bereidheid van de bewoners om mee te doen. Het ontwerpteam fungeerde als schakel tussen de ideeën over participatie vanuit de gemeente en de wensen en zorgen van de bewoners.

Om bewoners te motiveren om actie te ondernemen en aardgasvrij te worden, is het van belang om de abstracte warmtetransitie te vertalen naar iets wat tastbaar is in de wijk.  Met de ontwerpend aanpak in Reyeroord, is diepgaand inzicht in de leefwereld van bewoners opgedaan en dit is op een creatieve manier vertaald naar een participatieproces.

“De warmtetransitie kan niet zonder draagvlak. Een ontwerpend aanpak is een effectief middel om te komen van generieke maatregelen naar een beweging in de wijk van onderaf. Of het nou gaat om een kleine verbetering óf grote interventie: de basis is het begrijpen van de doelgroep en leren van het experimenten.”

Jip Pijs – Kickstad

Meten is weten

Gedurende twee jaar heeft het ontwerpteam geëxperimenteerd met verschillende interventies om bewoners te informeren, te enthousiasmeren en inzicht te krijgen in hun behoeften met betrekking tot stadsverwarming. Ze hebben zowel kleine verbeteringen aan bestaande participatiemiddelen doorgevoerd als nieuwe ideeën uitgetest, zoals kunstobjecten met informatieve functies op straat. Het effect van deze interventies is voortdurend gemeten, waardoor conclusies konden worden getrokken over de daadwerkelijke impact ervan.

Publicatie en toolbox

Het team heeft de geleerde lessen uit dit traject samengevat in een handige publicatie inclusief een toolbox met een overzicht van de belangrijkste interventies. Deze publicatie is bedoeld als inspiratie en hulpmiddel voor andere (ontwerp)professionals en ambtenaren die werken aan de warmtetransitie in wijken

Download formulier

Impact op de stad

  • Creatieve interventies
  • Zichtbare warmtetransitie
  • Meepraten over eigen omgeving
  • Toolbox voor toekomstige wijken

Meer weten over deze case?