Een onderzoek naar impact in de praktijk van stadmaken

Onderzoek: Vol van Impact

Eigen initiatief

Stedelijke transities zoals de aanpassing aan een veranderend klimaat en de overstap naar duurzame energie, zijn meer dan een technische opgave alleen. De kracht van een ontwerpend stadmaken wordt steeds vaker ingezet. Ontwerpers en publieke partijen werken samen om impact te maken. Het aanpakken van dit soort opgaven kan een hefboom zijn voor positieve verandering in de wijk: impact.

Maar, wat is die impact precies? Dat is vaak moeilijk te vatten. Impact blijft vaak een buzzword met weinig inhoud. Met het onderzoek Vol van Impact spannen wij ons samen met ontwerpbureaus Noorderwind en Zeewaardig in om in ontwerptrajecten de transitie te maken van goede bedoelingen naar meetbare impact. En dat is hard nodig om geleerde lessen uit experimenten op te schalen naar de hele stad.

Hier maakten we gebruik van:

  • Ontwerpstrategie en social design
  • Transities versnellen
Met een eerste concept voor de gesprekskaarten op pad in Rotterdam

Gesprekskaarten

Vol van Impact heeft een set kaarten ontwikkeld waarmee ontwerpers en opdrachtgevers bewust over impact in gesprek gaan. De tool helpt bij het impact denken. Zo maak je bewuste keuzes over de gewenste impact van je project en krijg je eerste inzichten in hoe je deze impact kunt meten. De kaarten zijn te gebruiken voor iedereen die bezig is met een ontwerp- en participatie vraagstuk in het ruimtelijke domein en het gesprek wil openen over impact.

Wil je aan de slag met de gesprekskaarten?

Download formulier

Ontwerpend onderzoek

Dit onderzoek is geïnspireerd op onze ervaringen met impact meten in Rotterdamse wijk Reyeroord. Hier werken Kickstad, Noorderwind en Zeewaardig al geruime tijd in verschillende samenstelling aan projecten op het gebied van energie, klimaat en circulariteit. Het team experimenteert hierbij met het meten van de impact. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door de Gemeente Rotterdam en de oproep Ruimte voor Klimaat & Energie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Meer weten? Neem contact op.