Uitvoeringsagenda

Creatieve aanpak: Uitvoeringsafspraken voor Almere GroenBlauw

Gemeente Almere

Almere is één van de groenste steden in Nederland en bovendien de snelst groeiende. De ambities voor groenblauw zijn hoog; er zijn meer plannen dan budget. In opdracht van de gemeente hebben we vanuit Kickstad opgehaald en afgewogen wat écht belangrijk is. Daar hebben we creatieve middelen voor ingezet, zoals een serious game, design thinking en deep democracy. We hebben de verschillende partijen meegenomen in het denkproces, en samengewerkt tot een breed gedragen uitvoeringsagenda groenblauw.

Hier maakten we gebruik van:

  • Advies in gebiedsontwikkeling
  • Project- en procesmanagement
  • Ontwerpstrategie en social design

Onze aanpak

Wat onze aanpak onderscheidde, is dat we het besluitvormingsproces om te komen tot een uitvoeringsagenda op een creatieve en strategische manier hebben gefaciliteerd. Daarnaast hebben de Uitvoeringsagenda opgesteld en projectvoorstellen voor het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) uitgewerkt. Het resultaat van onze aanpak is een uitvoeringsagenda waarover nagedacht is door alle deelnemers en dat draagvlak heeft.

“Kickstad heeft energie en enthousiasme gebracht in het proces door de inzet van serious gaming. Inzet van de game heeft ons geholpen bij het verplaatsen in elkaars perspectieven en zo te ontdekken wat écht belangrijk was voor de uitvoeringsagenda. Kickstad laat zien dat creativiteit heel goed samen gaat met een gestructureerd proces en het behalen van concrete resultaten.”

Hester Kersten – programmamanager groenblauw gemeente Almere

Almere neemt groenblauw serieus. De natuur en het water zijn middelen tegen klimaatverandering en voor biodiversiteit, maar ook voor gezondheid en sociale cohesie. Daarnaast zorgen ze voor een onderscheidend vestigingsklimaat.

Als één van de meest groenblauwe én de snelst groeiende stad van Nederland heeft Almere een interessante opgave voor zich. Hoe behoud je deze natuurlijke charme én ga je om met de groei op een duurzame wijze?

Door het toepassen van design thinking, deep democracy en een serious game hebben vormden de ideeën van de verschillende partijen  de kern van ons denkproces. Zo zijn we gekomen tot een uitvoeringsagenda voor de komende vijf jaar waar alle partijen zich in kunnen vinden en waar duidelijk instaat welke partijen wat doen, voor hoeveel geld en over welke periode.

Veel partijen, nog meer ideeën, één uitvoeringsagenda

De grote uitdaging van deze opdracht was de hoeveelheid ideeën die leeft bij de gemeente Almere, Staatsbosbeheer, stichting Het Flevolandschap, Provincie Flevoland en het waterschap. Om tot een gedragen en integrale uitvoeringsagenda te komen, hebben we design thinking toegepast: een iteratief proces waar we bewust divergeren en convergeren, mensen hun creativiteit in laten zetten en voorbouwen op elkaars ideeën.

Open staan en samen spelen

In de prioriteringsfase zijn we gaan gamen. Met Koen Vermeulen van Ludopolis hebben we een serious game ontwikkeld, speciaal voor dit project. Deze game resulteerde in samenwerking en open gesprekken tussen alle betrokkenen. Prioriteren kan namelijk lastig zijn als ieder zijn eigen perspectief heeft. Door het spel ging men in gesprek over wat belangrijk is voor de stad en kwamen ze met onderbouwingen voor hun keuzes. Dit zorgde voor vernieuwende, integrale oplossingen. De discussies die tijdens de games zijn gevoerd hebben ons geholpen bij het prioriteren van ideeën.

Impact op de stad

  • Integrale uitvoeringsagenda mét draagvlak
  • Eigenaarschap; duidelijkheid wie ermee aan de slag gaat, voor hoeveel geld en over welke periode
  • Belang van groenblauwe projecten voor Almere weer scherp

Meer weten over deze case?

Mirte van der Vliet

Partner, adviseur & proces/projectmanager - chef sales & acquisitie