Gebiedsontwikkeling

Ontwikkelstrategie Merwedekanaalzone (deelgebied 6)

Gemeente Utrecht

In de context van de huidige woningnood staat Utrecht voor de opgave om 10.000 nieuwe woningen te bouwen in de Merwedekanaalzone. De Merwedekanaalzone is opgedeeld in drie deelgebieden. In deelgebied 6 is nog veel bestaande bedrijvigheid en zijn er veel verschillende typen grondeigenaren. De gemeente Utrecht heeft geen grondbezit. Om het proces in goede banen te leiden en de gemengde stadswijk te realiseren is Kickstad gevraagd om te helpen bij het opstellen van een ontwikkelstrategie voor deelgebied 6.

Hier maakten we gebruik van:

  • Advies in gebiedsontwikkeling
  • Project- en procesmanagement

Onze aanpak

Om een ontwikkelstrategie op te kunnen stellen in een gebied met veel verschillende grondeigenaren is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan. Door een inherent participatieve denkwijze te gebruiken is het mogelijk om samen een op maat gemaakte, toekomstbestendige strategie te ontwikkelen.

“Het heeft geen zin om zelf een plan uit te werken. Je moet in samenspraak met de omgeving voelen waar de kansen liggen om samen een richting kiezen. Op die manier kan deelgebied 6 concreet tot ontwikkeling komen.”

Mirte van der vliet – Kickstad

Als interim strategisch projectmanager voor gemeente Utrecht stuurt Kickstad enerzijds het gemeentelijke projectteam aan. Daarbij verzorgen we politiek-bestuurlijke afstemming en de nodige aanbestedingen om externe expertise te organiseren.

Anderzijds zijn we in het gebied veel in gesprek met de grondeigenaren en huurders over hun belangen, wensen en ambities. Zo werken we toe naar een samenhangende en tegelijkertijd flexibele ontwikkelstrategie.

Afbeelding afkomstig uit de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone van de gemeente Utrecht

Totstandkoming van de ontwikkelstrategie

Participatie
De ontwikkelstrategie kan alleen vormgegeven worden door samen met bedrijven en grondeigenaren om de tafel te gaan zitten. Om dit op gang te brengen hebben we gebiedsoverleggen geïnitieerd. Dit zijn vrijwillige overleggen met grondeigenaren waarbij we de vragen en wensen van alle partijen bespreken. Door deze overleggen krijgen we nieuwe informatie en inzichten voor de toekomstige ontwikkelingen. Erg belangrijk dus! Daarnaast voeren we 1-op-1 gesprekken met belangrijke partijen uit de omgeving om zo meer invulling te geven aan de inhoud van de ontwikkelstrategie.

Mobiliteit
Mobiliteit en parkeren spelen een grote rol. Hoe kan je bereikbaarheid en goede doorstroom garanderen als er 10.000 nieuwe woningen bijkomen? Dat betekent anders kijken naar mobiliteit. Fietsen en lopen wordt belangrijker, het autogebruik moet afnemen. Lage parkeernormen, een goede parkeerstrategie, en betere fiets- en wandelverbindingen zijn cruciaal.

Financiële strategie
De gemeente heeft nauwelijks grondeigendom in het gebied en de grondeigenaren zullen niet allemaal in hun hetzelfde tempo kunnen en willen ontwikkelen. Dat betekent dat er een ruimtelijk raamwerk moet komen dat voldoende flexibiliteit in zich heeft, met tevens een financiële strategie die er voor zorgt dat alle partijen eerlijk verdienen én bijdragen aan de ontwikkeling.

Grondverwervingen
Ook houden we ons ook bezig met grondzaken. We hebben een Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) gelegd op de oostelijke zijde van het gebied. We verwachten hier als eerste te kunnen ontwikkelen. Mocht er een kavel te koop worden gezet, dan heeft de gemeente een grote kans deze aan te kopen en zo grondeigenaar te worden. Het wordt dan makkelijker om de ontwikkeling naar uitvoering te brengen conform de gemeentelijke ambities.

De afbeelding aan de rechterkant is afkomstig uit de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone van de gemeente Utrecht.

Impact op de stad

  • Een duidelijke strategie voor het realiseren van een nieuwe stadswijk in Utrecht
  • Heldere afstemming en communicatie met de huidige grondeigenaren en bedrijven
  • Een duidelijk mobiliteitsplan voor de ontwikkelstrategie

Meer weten over deze case?

Mirte van der Vliet

Partner, adviseur & proces/projectmanager