Procesmanagement

Procesmanager Circulair bij de Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam is een van de koplopers op het gebied van circulariteit. Er wordt gewerkt aan tal van pilotprojecten. Het is echter nog een grote uitdaging om het circulaire gedachtegoed tot gemeengoed te maken. Circulariteit staat vaak haaks op de primair lineaire inrichting van de organisatie. Door groots te denken maar klein te beginnen helpt Kickstad de gemeente Rotterdam bij veranderingen in de praktijk van bouwen en slopen.

Hier maakten we gebruik van:

  • Transities versnellen
  • Project- en procesmanagement
  • Versnelling van duurzame transities

Onze aanpak

Jip Pijs werkt als procesmanager in het team Circulair Bouwen bij het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam. “Circulair Bouwen heeft gevolgen in alle facetten die te maken hebben met een project – van aanbestedingsrecht tot milieunormen. Binnen de gemeente Rotterdam is er ontzettend veel kennis in huis en zijn er vooruitstrevende pilots. Maar, hoe zetten we dat vervolgens in?” – vertelt Jip.

Als creatief strateeg is Jip altijd aan het zoeken naar plekken waar versnelling kan plaatsvinden. “Het is vaak uitdagend, zeker voor experts, om klein te beginnen. Je ziet al snel vanuit de inhoud wat er nog meer bij komt kijken. Aan de andere kant kan je door iets klein te doen een veel bredere groep betrekken en je grootste ideeën vertalen naar handelingsperspectieven.” De procesaanpak richt zich daarom op de wisselwerking tussen strategie en doen. “Want”, zegt Jip, “Juist de kleine stapjes die soms onbenullig lijken, maken in het hier en nu het grote verschil. Combineer je dat met strategisch denken dan werk je ook aan de toekomst.”

Creatieve strategie

In het team circulair bouwen heeft Jip als creatief strateeg een rol om, met een andere inslag dan de meeste ingenieurs, zich te richten op circulariteit. “Het vinden van mijn rol, weten wanneer je tegendraads moet zijn of wanneer je naar de organisatie moet schikken, is een leuke uitdaging”. In een grote complexe opgave zoals circulariteit is er juist ruimte nodig voor experiment en iteratief leren. “Het ontwerpdenken brengt een meerwaarde naast de vakinhoudelijke of procesmatige expertises die aanwezig zijn”.

Als ontwerper wissel je van nature tussen probleem en oplossing. “Zeker binnen de context van een ingenieursbureau wordt de oplossing vaak gezocht in de inhoud – een betere rekensom, een betere beslisboom enzovoorts – terwijl het ook in andere zaken kan zitten zoals een gebrek aan leercultuur of weerstand bij de opdrachtgever.” Daar kom je vaak alleen achter door te doen en dan te schakelen. Anderen helpen stappen te zetten is het leukste wat er is. “Als er twee mensen een andere aanpak kiezen dan ze normaal zouden doen, dan doe je al heel veel.”

Impact op de stad

  • Circulair gedachtegoed integreren in bouw- en sloopprojecten van de gemeente
  • Het inzetten van ontwerpdenken binnen processen
  • Versnelling in projecten mogelijk maken door te experimenteren

Meer weten over creatieve strategie?