Gebiedsontwikkeling

Ontwikkelmanager herontwikkeling Arenapark Hilversum

Gemeente Hilversum

De wortels van het Arenapark stammen uit 1920 toen er voetbalvelden werden aangelegd op deze plek. Enkele jaren later werden de voetbalvelden aangevuld met een Olympische paardenrenbaan, tennisbanen en een atletiekbaan. Het ‘Gemeentelijk Sportpark Hilversum’ was geboren. Eind 20e eeuw werd een deel van de sportvelden vervangen door kantoren. Anno 2023 is het tijd voor een vernieuwd gebied. Een gebied waar gewoond, gewerkt en geleerd kan worden. Een gebied waar sporten en bewegen centraal staan. Ook wel: het Sportpark. In opdracht van gemeente Hilversum heeft Kickstad de planontwikkeling van het Sportpark gecoördineerd.

Hier maakten we gebruik van:

  • Project- en procesmanagement
  • Advies in gebiedsontwikkeling

Onze aanpak

Vanuit onze kennis van en ervaring met gebiedsontwikkeling, hielpen we het team van de gemeente Hilversum om op een andere manier te kijken naar het bestaande kantorenpark. Dit deden we door mixed-use te introduceren, door toe te werken naar een breed gedragen plan, door energie in het gebied te omarmen. Daarbij namen we creativiteit en (proces) lenigheid als uitgangspunt. Op die manier kwam een gedegen en haalbaar plan tot stand: het Sportpark als mixed-use gebied waar sport centraal staat.

Creatief procesmanagement in een multidisciplinaire opgave

Als eindverantwoordelijk projectmanager en ontwikkelmanager heeft Kickstad alle aspecten van deze multidisciplinaire opgave gecoördineerd. Dit deden we vanuit onze gedegen kennis van en brede ervaring met gebiedsontwikkeling. We stuurden op een stedenbouwkundig plan met business case, een ontwikkelstrategie, een transitiestrategie voor warmte, onderhandelingen met diverse grondeigenaren, een strategische programmering van het gebied en meer. In het gehele proces hebben we, zoals onze visie betaamt, ruimte gemaakt voor creativiteit. Wij geloven dat creativiteit helpt om een complexe opgave georganiseerd te krijgen. Zo bedachten we creatieve werkvormen voor de interne werksessies, en kozen we als participatiemiddel bijvoorbeeld voor dialoogtafels en een gebiedswandeling.

Onze sociale antenne gecombineerd met kennis van gebiedsontwikkeling

Een gebiedsontwikkeling is een kwestie van teamwork en timing. Het gaat om samenwerken met een multidisciplinair team en daarnaast de juiste partijen betrekken op het juiste moment. Door middel van creatief vormgegeven werksessies en procesinterventies werkten we intern als team toe naar bestuurlijke besluitvorming over de ontwikkeling van Sportpark. Daarnaast voerden we gesprekken en onderhandelingen met diverse grondeigenaren zoals NIKE, ProRail en NS. De stedenbouwkundige principes toetsten we bij professionele stakeholders, marktpartijen, (mede)overheden, omwonenden, toekomstige bewoners en Hilversummers. Dit deden we o.a. tijdens een gebiedswandeling, waarbij op verschillende plekken in het gebied kleurrijke en opvallende informatiepanelen stonden.
Sturen op integrale producten

De crux van een gebiedsontwikkeling is om alle producten als puzzelstukjes in elkaar te passen en zo de politiek in staat te stellen tot integrale belangafweging en besluiten. In het voorjaar van 2023 zijn besluiten genomen over het stedenbouwkundig plan met bijbehorende business case. Daaronder lagen een verduurzamingsstrategie, diverse afspraken met grondeigenaren, en inzet van het planologisch instrumentarium (waaronder Wvg). Ook de bestuurlijke afspraken tussen gemeente, provincie en spoorsector vormden een cruciaal puzzelstuk. Dit totaal heeft Kickstad begeleid, in nauwe samenwerking met het team van de gemeente Hilversum. 

Impact op de stad

  • Een gebied waar sporten en bewegen vanzelfsprekend is
  • Energierijke en gecommitteerde partijen om van Sportpark een succes te maken
  • Een gedegen basis voor een langjarige succesvolle gebiedsontwikkeling

Meer weten over deze case?

Wout van der Heijden

Partner, innovator & procesmanager