Klimaatakkoord

Haags Klimaatakkoord

Gemeente Den Haag

In 15 weken naar een gedragen Klimaatakkoord

De ambitie is helder: in 2030 wil de stad Den Haag klimaatneutraal zijn. Een stad waar schone energie de norm is, er slim met grondstoffen wordt omgegaan en die klimaatadaptief is. Dat zo’n overgang vraagt om ingrijpende veranderingen, was voor de gemeente wel helder. Maar hoe krijg je zo’n grootste ambitie van het papier af? Hoe borg je alle maatregelen die nodig zijn om het doel te bereiken? En vooral, hoe krijg je álle betrokkenen mee: het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, de gemeente én de inwoners?

Wij hielpen de gemeente met het proces om tot een Klimaatakkoord te komen: een breed gedragen document waarin 38 klimaatdeals staan die Den Haag versneld klimaatneutraal maken.

Hier maakten we gebruik van:

  • Versnelling van duurzame transities
  • Project- en procesmanagement

Onze aanpak

De uitdaging was om binnen 15 weken een Klimaatakkoord te sluiten. Toen we begonnen met deze opdracht, lag de datum voor het tekenmoment namelijk al zo goed als vast. In sneltreinvaart zijn we met een kernteam aan de slag gegaan om concreet te maken wát het Haags Klimaatakkoord is. Want, een helder geformuleerd einddoel maakt duidelijk wat er nodig is aan zowel proces als inhoud. Door ook juist deze stap samen te doen, smeedden we al de eerste coalities en ontstond er breed draagvlak.   

“Jullie kracht ligt echt bij het inzetten van innovatieve methoden, ondanks dat we het eindproduct nog niet precies voor ogen hadden. Jullie zagen snel de stip op de horizon en hoe we daar samen in stapjes konden komen.”

Martijn van Stam – Opdrachtgever Gemeente Den Haag

De juiste werkvorm voor de juiste doelgroep

Vervolgens doken we de inhoud in. Voor vier verschillende onderwerpen was het doel te komen tot klimaatdeals: een set aan afspraken waarmee de betrokkenen Den Haag klimaatneutraal gaan maken.

In totaal hebben ruim honderd verschillende partijen – van bedrijfsleven tot maatschappelijke organisaties – samengewerkt. Daarmee kwam er ook een variëteit aan doelgroepen en behoeften aan tafel. Dat bracht voor ons de opdracht met zich mee om een brede en inclusieve mix aan werkvormen en middelen te ontwerpen, zodat iedereen mee kon doen die dat wilde.

Een resultaat met de stad voor de stad

In het Haags Klimaatakkoord staan 38 afspraken. Het laat inwoners, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de gemeente samen werken aan oplossingen. Binnen een korte tijd wisten wij al deze partijen te binden aan een gezamenlijk doel: van Den Haag een fijne, gezonde en groene stad maken, die voorbereid is op de toekomst.

Ben je benieuwd naar wat we nog meer kunnen betekenen op het gebied van procesbegeleiding, het bouwen van coalities en samenwerking op het gebied van transitie? Neem dan contact op met Tom.

Heb je na het lezen van deze case zin om ook je tanden te zetten in dit soort vraagstukken? We hebben een vacature voor een senior adviseur stedelijke transities (zie https://kickstad.nl/vacature/senior-adviseur-stedelijke-transities/)

Nieuwsgierig naar het Haags Klimaatakkoord? Op de website vind je nog veel meer informatie: https://duurzamestad.denhaag.nl/denhaag-klimaatneutraal/haags-klimaatakkoord/

Beeldmateriaal van: Sander Foederer

Meer weten over deze case?

Tom Jansen

Adviseur & verbindende projectleider