Participatie

Een visie voor Boulevard Noord

Gemeente Zwijndrecht

Uit het masterplan voor Diztrikt Noord waar wij de gemeente mee hielpen, bleek winkelcentrum Boulevard Noord een kansrijke plaats te zijn om participatie aan te wakkeren. Maar hoe krijg je ondernemers die druk met hun zaak zijn zover om mee te denken over de lange termijn verbeteringen van hun winkelcentrum?

 

Hier maakten we gebruik van:

  • Participatie en omgevingsmanagement
  • Ontwerpstrategie en social design
De winkeliers presenteerden hun visie voor het winkelcentrum aan de wethouder van Economie, Tycho Jansen

Onze aanpak

Samen met de lokale ondernemers stelden wij een visie voor het winkelcentrum op met concrete stappen om daar naartoe te werken. Ook hielpen wij hen om de ondernemersraad opnieuw op te richten en verbeterden we de samenwerking tussen deze ondernemers en de gemeente.

“Door de take-aways van de sessies met de winkeliers te visualiseren lieten we zien dat we begrepen waar ze het over hadden.”

Odmar vandijck – kickstad

Als kwartiermaker gingen we langs alle winkels om te horen wat er bij de ondernemers leeft. Daarna verkenden we samen met de ondernemers de problemen die zij tegenkwamen. Door de ondernemers zelf deze contacten te laten leggen voor latere sessies ontstond een duurzame samenwerking.

Samen met de ondernemers werd een menukaart aan concrete en direct bruikbare ideeën opgesteld. Daarnaast hielpen we ze verder om de juiste mensen binnen de gemeente te bereiken om deze oplossingen uit te voeren.

Één van de resultaten: Een deel van de groenbakken in het winkelcentrum wordt onderhouden door praktijkschool De Sprong

Social Design

In dit project ontworpen we niet vóór de ondernemers een visie, maar begeleidden we de ondernemers om deze zelf op te stellen. Daarbij lag de nadruk op het stimuleren van samenwerking tussen ondernemers die elkaar daarvoor nog niet goed kenden. Door naar hen te luisteren en hun inbreng te gebruiken bij het voorbereiden van participatiesessies ontstond een gezamenlijke, breed gedragen visie.

Visual Thinking

Op verschillende momenten in de visievorming voor winkelcentrum Boulevard Noord werden tekeningen ingezet. Tijdens de probleemvinding hielpen deze tekeningen om het gesprek te faciliteren. Zo kwamen de uitdagingen waar het winkelcentrum mee kampte op tafel. Later in het proces werd de visie voor het winkelcentrum concreet en voorstelbaar door de eindtekening die aan de wethouder overhandigd is.

Impact op de stad

  • Aanwakkeren enthousiasme om de sfeer te verbeteren
  • Leggen connecties tussen ondernemers en gemeente Zwijndrecht
  • Concrete en uitvoerbare oplossingen

Meer weten over deze case?