Transities

Onderzoek: Ecosystemen van werk in de stad

Kenniscentrum Duurzame Havenstad & gemeente Rotterdam

Werk is net zo belangrijk als wonen, maar staat onder grote druk. De publicatie ‘Ecosystemen van werk in de stad’ laat aan de hand van 20 praktijkvoorbeelden zien hoe het mogelijk is om betaalbare ruimte voor werk in de stad te behouden, uit te breiden en te ontwikkelen. Kickstad werkte mee aan het onderzoek van The Spontaneous City International (SPCitI) in opdracht van het Kenniscentrum Duurzame Havenstad en de Gemeente Rotterdam.

Hier maakten we gebruik van:

  • Transities versnellen

Onze aanpak

Het verschenen rapport – een vervolg op MensenWerk (2018) – laat zien hoe het met behulp van alternatieve planningsaanpakken mogelijk is om in deze tijd met een gigantische woningbehoefte ruimte voor het werken in de stad te behouden.

“Deze studie toont aan hoe praktijkgericht onderzoek helpt bij het zoeken naar nieuwe aanpakken van stedelijke ontwikkeling.”

Dr. Ir. Gert-Joost Peek –
Lector Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement

De studie focust zich niet alleen op ruimtelijke kwaliteiten, maar vooral op strategische, organisatorische en financiële instrumenten. Deze instrumenten scheppen lange termijncondities voor het bewaken van betaalbare werkactiviteiten in de stad.

Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar wie de trekker of de meest interessante actor is die een draai aan het project heeft gegeven. In totaal zijn er 20 casussen geanalyseerd die uitmonden in 8 aanbevelingen voor het ontstaan van ecosystemen van werk.

Ruimte voor nieuwe trekkers

Het behouden van huidige en het creëren van nieuwe ruimte voor werk in de stad vraagt om nieuwe partijen; te weten ‘Regisseurs’, ‘Operators’, ‘Bewuste investeerders’, en ‘Wegbereiders’. Deze nieuwe ‘trekkers’ zijn in staat om in samenwerking met bestaande actoren nieuwe manieren toe te passen die aansluiten bij de grote uitdagingen van deze tijd, in een proces met veel meer openheid, creativiteit en zeggenschap.

Grip op werk

Om (betaalbare) werkruimte in de stad te behouden en werk van meer waarde te laten zijn, zijn er behalve ruimte voor wegbereiders nog een aantal specifieke beleidskeuzes en nieuwe instrumenten nodig. Er worden 8 aanbevelingen gedaan, zodat gemeenten en andere belanghebbenden meer grip krijgen op werkruimte in de stad en de betaalbaarheid ervan. Deze aanbevelingen geven aan wat nodig is om onder verschillende omstandigheden en op verschillende niveaus de paradigmaverschuiving voor ecosystemen van werk in de stad handen en voeten te geven.

Aanbevelingen

  • Inzetten op regie van stad tot pandniveau
  • Woon- en werkexpertise combineren
  • Eigendom als kans pakken
  • Slimme constructies en contracten bieden

Meer weten over deze case?

Vince de Jong

Projectmanager & Urban Detective - chef productontwikkeling