Participatie

Participatie Ontwikkelzone Zuidwest in Haarlem

Gemeente Haarlem

De ontwikkelzone Zuidwest is een van de zones in Haarlem die de gemeente heeft aangewezen voor woningrealisatie. Dit moet zorgen voor meer doorstroming op de woningmarkt en beter voldoen aan de vraag naar woningen. Er is een ontwikkelvisie vastgesteld voor de ontwikkelzone. Deze moet concreter gemaakt worden in een masterplan. 

De gemeente Haarlem heeft Kickstad gevraagd om het participatieproces vorm te geven rondom de fase van het masterplan en om een plan van aanpak te schrijven.

Hier maakten we gebruik van:

  • Participatie en omgevingsmanagement
  • Participatiesprint

Onze aanpak

We gingen van start met een participatiesprint! Door intensief contact met de omgeving en de gemeente in de vorm van gesprekken, interviews en creatieve workshops, kregen we snel inzicht in wat er speelt en leeft in de wijk, wat er al is gebeurd in het verleden en hoe het proces richting het masterplan eruit ziet. 

Het doel van het participatietraject in deze fase was om samen met bewoners, ondernemers en andere stakeholders het Masterplan te verrijken, en daarmee een stevige basis voor dialoog te creëren voor het vervolg. We zorgden ervoor dat het participatieproces naadloos aansloot op het gemeentelijk proces om tot het Masterplan te komen.  We hielden ons hierbij vast aan 3 pijlers.

“Een participatietraject is een marathon waarin je langdurig moet investeren in de omgeving. Met de participatiesprint krijg je snel inzichtelijk hoe je deze marathon moet lopen. In Haarlem begonnen we niet op nul, maar bouwden we door op wat er al gedaan was. Dit brachten we snel en helder in kaart door middel van de sprint.”

Marijke Rommelse – Kickstad

3 pijlers

Transparante communicatie en helder verwachtingsmanagement

Een Masterplan opstellen is een veelomvattend proces. Door begrijpelijk uit te leggen wat een Masterplan is en hoe dit tot stand komt, en hierbij aan te geven wanneer, hoe en waarover inbreng gegeven kan worden, wordt deelname aan participatie vergroot. Hiermee bouwen we aan vertrouwen.   

Breed bereik 

Een mix van online en offline middelen borgt dat zo veel mogelijk belanghebbenden en omwonenden zich uitgenodigd voelen om mee te denken en te doen. Iedereen moet mee kunnen doen.  Communicatie wordt ingezet om een breed bereik te creëren. 

Ontmoeten en verbinden 

Een projectteam dat daadwerkelijk gezicht heeft, maakt ruimte voor ontmoeten en verbinden. Door op een laagdrempelige manier regelmatig letterlijk de wijk in te trekken met het projectteam van de gemeente en persoonlijk contact te maken kan vertrouwen een impuls krijgen en wordt de kwaliteit en kwantiteit van de inbreng verhoogd.

Beeldmateriaal van: Nora vrba & Lotte de Haan

Impact op de stad

  • Heldere communicatie
  • Meepraten over eigen omgeving
  • Meten is weten: flitspeiling
  • Participatie op buurtniveau

Meer weten over deze case?

Marijke Rommelse

Participatie adviseur & projectmanager - chef werving & onboarding