Participatie

Participatie Ontwikkelzone Zuidwest in Haarlem

Gemeente Haarlem

De ontwikkelzone Zuidwest is een van de zones in Haarlem die de gemeente heeft aangewezen voor woningrealisatie. Dit moet zorgen voor meer doorstroming op de woningmarkt en beter voldoen aan de vraag naar woningen. Er is een ontwikkelvisie vastgesteld voor de ontwikkelzone. Deze moet concreter gemaakt worden in een masterplan. 

De gemeente Haarlem heeft Kickstad gevraagd om het participatieproces vorm te geven rondom de fase van het masterplan en om een plan van aanpak te schrijven.

Hier maakten we gebruik van:

  • Participatie en omgevingsmanagement
  • Participatiesprint

Onze aanpak

We gingen aan de slag met een participatiesprint! Door intensief contact met de omgeving en de gemeente in de vorm van gesprekken, interviews en creatieve workshops, kregen we snel inzicht in wat er speelt en leeft in de wijk en wat er al is gebeurd in het verleden. We beginnen namelijk niet op nul. Er is al veel gebeurd. Hier bouwen we op door. 

“Een participatietraject is een marathon waarin je langdurig moet investeren in de omgeving. Met de participatiesprint krijg je snel inzichtelijk hoe je deze marathon moet lopen. In Haarlem beginnen we niet op nul, maar bouwen we door op wat er al gedaan is. Dit brachten we snel en helder in kaart door middel van de sprint.”

Marijke Rommelse – Kickstad

Ons advies? Gebruik heldere communicatie als basis, zorg voor actieve aanwezigheid in de wijk zelf, verspreid participatie-activiteiten over het gebied en zorg voor een mix aan middelen.

Op deze manier kan iedereen die wil deelnemen dit doen op de manier die het beste past: fysiek een activiteit bijwonen, online een digitale bijeenkomst bijwonen of snel thuis vanaf de bank een enquête invullen.

Van geen idee naar heldere aanpak in 5 stappen

De participatiesprint geeft handvatten om snel een complex project te doorgronden en met een passende participatieaanpak te komen. We gingen op verkenningstocht in de wijk, gingen in gesprek met bewoners en ondernemers en doken de stukken in. Met creatieve workshops brachten we de context en het proces op hoofdlijnen in kaart. Aan de hand van een analyse van stakeholders, issues en kaders maakten we een actiegericht participatieplan. 

Participatiemix

Het plan legt de basis voor het participatietraject. We zetten een mix aan middelen in. Zie hieronder een greep uit de middelen waarmee we van start gingen:

De wijk in: We zijn op verschillende plekken met de gemeente aanwezig in de wijk met de ‘bakfietsbalie’. Een laagdrempelige manier om het projectteam te ontmoeten en in gesprek te gaan op de plek en het moment wat voor diegene past.

Flitspeiling: Hiermee meten we het sentiment en peilen we of deze verandert gedurende het proces. Ook geeft dit ons waardevolle input waarmee we het (participatie)proces kunnen bijsturen waar nodig. 

Transparante communicatie: Heldere en vindbare informatie over het project is de basis van een goed participatietraject.

Impact op de stad

  • Heldere communicatie
  • Meepraten over eigen omgeving
  • Meten is weten: flitspeiling
  • Participatie op buurtniveau

Beeldmateriaal van: Nora vrba & Lotte de Haan

Meer weten over deze case?

Marijke Rommelse

Participatie adviseur & projectmanager - chef werving & onboarding