Inclusieve participatie

Onderzoek: Inclusieve participatie in gebiedsontwikkeling

AMS Institute

Participatie wordt steeds belangrijker bij ruimtelijke projecten. En met de komst van de Omgevingswet wordt het zelfs verplicht om vroegtijdig de omgeving bij projecten te betrekken. Het betrekken van de omgeving is waardevol, zij heeft vaak lokale kennis waardoor plannen beter worden. Momenteel is het helaas zo dat veel participatietrajecten met name deelnemers aantrekken die veel tijd hebben. Hierdoor blijft de stille meerderheid (meestal) ongehoord. Hoe kun je er nou voor zorgen dat ook anderen betrokken worden? Hoe zorg je voor een inclusief en representatief participatieproces?

Hier maakten we gebruik van:

  • Participatie en omgevingsmanagement
  • Ontwerpstrategie en social design

De opgave

Deze vraag diende Kickstad, voorzien van een casus, in bij de opleiding Metropolitan Analysis, Design and Engineering van TU Delft en Wageningen Universiteit. In het vak Living Lab gingen studenten Alisa van Gent, Matthew Roberts en Guido Saes voor Kickstad aan de slag. Vier maanden lang onderzochten zij hoe wij onze participatietrajecten inclusiever kunnen vormgeven.

Mix aan stakeholders

Voor het onderzoek namen de studenten verschillende projecten van ons onder de loep volgens de living-lab-aanpak. In deze living-lab-aanpak speelt co-creatie met verschillende stakeholders een belangrijke rol. Onder andere onderzoekers, bewoners, adviesbureaus en gemeenten zijn betrokken bij dit onderzoek. Op deze manier wordt de opgave vanuit meerdere perspectieven in kaart gebracht.

Mix aan middelen

De studenten hebben verschillende methoden ingezet om de opgave goed in kaart te brengen:

“Dit onderzoek laat zien dat inclusieve participatie 5 barrières heeft en geeft tips om deze te overbruggen.”

Marijke Rommelse – Kickstad

Het resultaat: 5 barrières

De studenten hebben de volgende vijf verschillende barrières geïdentificeerd die inclusieve participatie kunnen belemmeren:
1. Verstandshouding tot het participatieproces
2. Relaties en vertrouwen
3. Communicatie
4. Organisatie en structuur
5. Capaciteit en middelen


Meer weten? De studenten ontwikkelden meerdere eindproducten. Neem vooral een kijkje op onderstaande links:

Impact

  • Bewustwording van de barrières voor inclusieve participatie
  • Handboek voor inclusieve participatie met handvatten om aan de slag te gaan
  • Creatieve workshops over inclusieve participatie

Meer weten over deze case?

Marijke Rommelse

Participatie adviseur & projectmanager - chef werving & onboarding