Participatie

Participatie gebiedsvisie Nieuw Boekhorst

Gemeente Teylingen & Heijmans

Op de plek waar van de 13e tot de 18e eeuw Kasteel Boekenburgh stond, komt straks de wijk Nieuw Boekhorst. Gemeente Teylingen en zes marktpartijen slaan de handen ineen om een duurzame wijk te ontwikkelen met zo’n 1.200 woningen en kleinschalige voorzieningen. Om wensen, zorgen en ideeën van betrokkenen een plek in het plan te geven, is Kickstad gevraagd om de participatie en communicatie te verzorgen.

Hier maakten we gebruik van:

  • Participatie en omgevingsmanagement

Onze aanpak

ECHO Urban Design werkte samen met Kickstad aan een gebiedsvisie voor Nieuw Boekhorst. In deze periode zorgde Kickstad ervoor dat input uit de omgeving een plek in het proces krijgt.

“Een nieuwe wijk ontwikkelen in een open planproces vraagt om heldere kaders, toegankelijke informatie, goed luisteren en regelmatig terugkoppelen.”

Marnix ten Holder – kickstad

De komst van Nieuw Boekhorst heeft grote impact op de omgeving. Om verschillende belangen mee te nemen, startten we met een gedegen stakeholderanalyse. Op basis hiervan is een plan van aanpak gemaakt voor participatie en communicatie. Zo zorgen we ervoor dat belanghebbenden op de juiste manier, op het juiste moment en over de juiste onderwerpen kunnen meedenken.

Door middel van (digitale) bijeenkomsten, één-op-één gesprekken, raadspresentaties, enquêtes en nieuwsbrieven proberen we een zo breed mogelijke groep te betrekken bij de gebiedsvisie voor Nieuw Boekhorst.

Werken vanuit een gebiedsidentiteit

Om tot een goed plan voor Nieuw Boekhorst te komen, is participatie met omgeving belangrijk. Naast participatie hebben we, in samenwerking met Depart (voorheen Boomvanmourik), meteen bij de start van de opdracht gezorgd voor een passende gebiedsidentiteit met kernwaarden, een eigen huisstijl en bijbehorende communicatiemiddelen. Op deze manier gaat Nieuw Boekhorst meer ‘leven’, zonder dat er al gebouwd is.

Heldere communicatie als basis

De ontwikkeling van een wijk als Nieuw Boekhorst is een lang proces. Het is daarom belangrijk om alle belanghebbenden goed op de hoogte te houden van ontwikkelingen en op de juiste momenten te laten meedenken en -praten over de nieuwe woonwijk. Een goede projectwebsite en frequente nieuwsbrief vormen daarom de basis voor het participatieproces.

Meer weten?

Kickstad helpt bij de participatie voor gebiedsvisies. Daarvoor hebben wij verschillende (bewezen) producten. Bij de start van een proces gebruiken we de participatiesprint voor een effectieve projectstart. Om voorafgaand aan het opstellen van een gebiedsvisie op te halen wat er in het gebied leeft, helpt het opstellen van een gebiedsagenda.

Impact op de stad

  • Meedenken op een passende manier
  • Een gebiedsvisie met input uit de omgeving
  • Een wijk met hoge duurzaamheidsambities
  • Woningen voor verschillende doelgroepen

Beeldmateriaal van: ECHO Urban Design & Depart

Meer weten over deze case?

Wout van der Heijden

Partner, innovator & procesmanager