Participatiesprint

Snel én strategisch naar een participatieplan op maat!

Je staat aan de start van een ruimtelijke ontwikkeling en weet dus dat je iets moet doen met participatie. Maar hoe te beginnen? Het project is complex en veel kaders zijn nog niet eens bekend. Is het dan wel handig om al in gesprek te gaan? Met wie en waarover eigenlijk? Kickstad helpt je om grip te krijgen op dit proces door het uitvoeren van een participatiesprint. In een paar stappen werken we snel en strategisch toe naar een compact, visueel plan van aanpak met duidelijke acties voor de uitvoering.

Een vliegende start voor elk participatieproces

De opgave kan complex zijn om allerlei redenen: Er is participatiemoeheid, het proces ligt erg gevoelig of er is weinig tijd om het proces goed vorm te geven. Kickstad heeft veel ervaring met participatieprocessen in het ruimtelijk domein. We zien dat projecten die aan de voorkant aandacht investeren in de (participatie)strategie, eigenlijk altijd leiden tot meer draagvlak en betere besluitvorming. Met een goede start voorkom je simpelweg vaak problemen later in het proces.

In een snelkookpan een plan

Tijdens de participatiesprint brengen we in een snelkookpan focus en energie in het proces. Samen met het projectteam brengen we stakeholders, doelgroepen en belangen in kaart evenals de inhoudelijke kaders en ambities. Ook onderzoeken we de zorgen, ideeën en dromen uit de omgeving. Waar ligt de behoefte voor participatie? En waar juist de ruimte? Daar gaat het om. Met die informatie kunnen we de middelen en activiteiten voor je afstemmen op de verschillende doelgroepen. Zo werken we participatief, strategisch en snel naar een plan op maat!

Wat is de participatiesprint vooral niet?

  • Ingewikkeld jargon
  • Theoretisch zonder duidelijk plan voor de uitvoering
  • Ellenlang uitweiden over details
  • Alleen gericht op de alom vertegenwoordigde doelgroepen

De juiste mensen op het juiste moment

We brengen de juiste mensen samen in één of meerdere workshops om in een 6 tot 8 weken een helder plan op te stellen. In het plan is het doel scherp geformuleerd en zijn een heldere planning voor de participatiemiddelen en organisatie opgenomen. De participatiesprint is altijd gepersonaliseerd: zo is het resulterende plan altijd specifiek voor de lokale context en gevoed met creativiteit. Waar ruimte is, stellen we het plan zelf ook participatief op door inzichten uit de buurt op te doen en de belangrijkste spelers te interviewen. Tot slot zorgen we dat het participatieplan een compact en visueel document is. We streven ernaar dat onze participatieplannen ook voor niet-professionele doelgroepen begrijpelijk zijn.

Wat levert de sprint op?

  • Stakeholders, doelgroepen en belangen in kaart
  • Helder waar de behoeftes en ruimte voor participatie ligt
  • Een compact, visueel plan van aanpak met duidelijke acties voor de uitvoering
  • De eerste relaties zijn opgebouwd en bieden een vliegende start voor het vervolg
  • Betere besluitvorming door gemeentelijk draagvlak

Meer weten over deze oplossing?

Ann Lankhorst

Adviseur & projectleider