Participatie

Gebiedsvisie stationsgebied Leiden

Gemeente Leiden

Hoe maken we van de drukste plek van Leiden een hoogwaardig openbaar vervoer (OV) knooppunt in een aantrekkelijk stationsgebied? Daar geeft de gebiedsvisie antwoord op. Omdat bijna iedereen in Leiden verbonden is aan het stationsgebied, was een uitgebreid en zorgvuldig participatieproces essentieel. Kickstad organiseerde en begeleidde in opdracht van de gemeente Leiden het participatietraject voor de totstandkoming van de gebiedsvisie.

Hier maakten we gebruik van:

  • Participatie en omgevingsmanagement

Onze aanpak

Het stationsgebied is bij elke Leidenaar bekend, en voor velen het lelijkste stukje Leiden. We gingen daarom aan de slag met een brede aanpak. Ook werden we door de Gemeente Leiden zeer vroeg in het proces betrokken, waardoor we mee konden denken in de aanpak van het project.

“Als participatie vroeg en breed wordt ingezet binnen een ontwerp project, is de positieve impact enorm!”

Wout van der Heijden – Kickstad

Vanuit onze overtuiging, zijn we gestart met inventariseren wat de kaders zijn voor participatie, om van daaruit heldere verwachtingen te scheppen voor deelnemers aan het traject. Binnen deze kaders is stap voor stap het gesprek gevoerd met de stad.

Van toevallige voorbijgangers tot al jarenlang betrokken stakeholders. En van kinderen met een droom tot raadsleden. Op deze manier was participatie een volwaardig onderdeel van het proces. En dat zorgde ervoor dat de ideeën van Leidenaren echt de basis vormden van de gebiedsvisie zoals die is vastgesteld.

Van Gebiedsagenda naar Gebiedsvisie

Het participatieproces voor de gebiedsvisie startte met het opstellen van de gebiedsagenda. We bundelden honderden beleidsambities, kaders en randvoorwaarden tot acht heldere agendapunten als startpunt van het gesprek over de toekomst van het stationsgebied. Na een fase van informeren over de onderwerpen uit de gebiedsagenda, dachten honderden Leidenaren mee over de toekomst van het gebied. Alle opgehaalde ideeën, kennis en ervaringen zijn afgewogen en gebundeld in de ‘concept gebiedsvisie stationsgebied Leiden’. Tijdens de reflectiefase gaven wederom honderden mensen hun mening en deelden hun visie over hoe dit concept aan te scherpen tot definitieve versie. Daarna is de definitieve gebiedsvisie ter besluitvorming naar het college en de gemeenteraad toegestuurd

Breed palet aan middelen

Door het belang van het stationsgebied voor vrijwel elke Leidenaar, waren we gebrand op een breed participatie traject. Hiervoor hebben we breed geïnformeerd; van huis-aan-huis brieven tot de inzet van participatie platform Doemee.leiden.nl. Vervolgens hebben we een breed palet aan participatie middelen ingezet. Een greep: een doe-wandeling door het gebied op zaterdag, speeddates met de wethouder, digitale enquêtes, en dialoogtafel om diep de inhoud in te kunnen gaan en een online uitzending op Facebook en YouTube als eindpresentatie. Door de combinatie inzet van on- en offline middelen zijn letterlijk duizenden Leidenaren bereikt.

Impact op de stad

  • Een gebiedsagenda schept heldere verwachtingen en kaders voor alle deelnemers
  • Na iedere fase vertaalden we de conclusies van de participatie activiteiten naar een advies van de stad
  • Veel ideeën uit de stad kregen een prominente plek in de gebiedsvisie
  • Het beeldende participatieverslag droeg bij aan de soepele besluitvorming over de gebiedsvisie

Meer weten over deze case?

Wout van der Heijden

Partner, innovator & procesmanager