Gebiedsontwikkeling

Gebiedsagenda en Masterplan Diztrikt Noord

Gemeente Zwijndrecht

Het stationsgebied in Zwijndrecht is in beweging en bestaande woonwijken in de buurt verdienen een impuls. Voor Diztrikt Noord werkt de gemeente daarom aan een masterplan. De gemeente heeft ons gevraagd te helpen om dat op een gestructureerde wijze te doen, in samenspraak met de omgeving. 

Hoe transformeer je een verouderde wijk met complexe maatschappelijke problematiek op een goede manier? Kickstad biedt strategische ondersteuning én helpt mee het participatietraject vorm te geven.

Hier maakten we gebruik van:

  • Advies in gebiedsontwikkeling
  • Ontwerpstrategie en social design

Onze aanpak

De uitdaging is om eerdere trajecten, huidig beleid en nieuwe ambities samen te smelten. Om een goed gesprek te kunnen voeren met bewoners, ondernemers en andere stakeholders uit de wijk, werkte Kickstad vooruitlopend op het masterplan aan een gebiedsagenda. Eerder werkte Kickstad met een gebiedsagenda in het stationsgebied in Leiden

“De gebiedsagenda helpt intern de scope te bepalen: wat staat vast én wat moeten we nader onderzoeken. Extern voorkom je dat je gesprekken twee keer voert en frustratie over de meedenkruimte.”

Esther Nouws – Kickstad

De gebiedsagenda is een strategische tool om je ambities en uitdagingen inzichtelijk te maken én ervoor te zorgen dat je straks op een goede manier kunt participeren. In de agenda nemen we op wat al vastligt en wat we nog gaan onderzoeken. De gebiedsagenda voorkomt dat je gesprekken opnieuw voert en maakt inzichtelijk waar en hoe stakeholders wél kunnen bijdragen. 

Een conceptversie van de gebiedsagenda is aan een aantal sleutelfiguren in de wijk voorgelegd met de vraag of zij zich herkenden in de geformuleerde agendapunten, vertrekpunten, ambities en vragen. Op basis hiervan is de agenda afgerond. De gebiedsagenda voor Diztrikt Noord bestaat uit zes agendapunten. De agenda vormt de opmaat voor een participatieproces om te komen tot een masterplan voor Diztrikt Noord.

Een gebiedsagenda geeft inzicht

De gebiedsagenda is een strategische tool om je ambities en uitdagingen inzichtelijk te maken én ervoor te zorgen dat je straks op een goede manier kunt participeren. Een conceptversie van de gebiedsagenda is aan een aantal sleutelfiguren in de wijk voorgelegd met de vraag of zij zich herkenden in de geformuleerde agendapunten, vertrekpunten, ambities en vragen. Op basis hiervan is de agenda afgerond. De gebiedsagenda voor Diztrikt Noord bestaat uit zes agendapunten. De agenda vormt de opmaat voor een participatieproces om te komen tot een masterplan voor Diztrikt Noord.

Eerder werkte Kickstad met een gebiedsagenda in het stationsgebied in Leiden

Het masterplan

Voor het participatieproces rondom het masterplan verzorgen wij een goede participatiemix met verschillende middelen die passen bij de doelgroepen in de wijk. Zo organiseren we een reeks straatgesprekken op wisselende plekken en tijdstippen. Dit is gericht op de bewoner die niet zo snel naar een bijeenkomst komt of een digitale enquête aan zich voorbij laat gaan. Voor meer betrokken en georganiseerde stakeholders organiseren we thematafels. Per tafel worden de thema’s uit de gebiedsagenda behandeld.

Impact op de stad

  • Heldere kaders en uitgangspunten
  • Voorkom participatiemoeheid
  • Meedenken op een passende manier
  • Masterplan dat aansluit bij behoefte van de buurt

Meer weten over deze case?

Esther Nouws

Partner & procesmanager