Gebiedsvisie Stationsgebied Leiden

Hoe maken we van de drukste plek van Leiden een hoogwaardig openbaar vervoer (OV) knooppunt in een aantrekkelijk stationsgebied? Daar geeft de gebiedsvisie antwoord op. Omdat bijna iedereen in Leiden verbonden is aan het stationsgebied, was een uitgebreid en zorgvuldig participatieproces essentieel. Kickstad organiseerde en begeleidde in opdracht van de gemeente Leiden het participatietraject voor de totstandkoming van de gebiedsvisie.

 

In het plan van aanpak stelden we als doel om ‘zoveel mogelijk Leidenaren te betrekken bij dit proces’ om daarmee ‘een gedragen, integrale gebiedsvisie’ te realiseren. We zijn inmiddels bijna duizend ingevulde enquêtes en tientallen presentaties, speeddates, workshops en wandelingen verder. Honderden bewoners, ondernemers, experts, reizigers en andere Leidenaren dachten mee over de inhoud van de gebiedsvisie en bepaalden daarmee mede de toekomst van het stationsgebied. Bekijk het participatieverslag voor een kijkje in de keuken van dit uitgebreide traject.

Onze aanpak

In 5 fasen naar 1 visie

Het participatieproces voor de gebiedsvisie startte eind 2019. Samen met de gemeente Leiden, PosadMaxwan en tientallen stakeholders uit het gebied bundelden we honderden beleidsambities, kaders en randvoorwaarden tot acht heldere agendapunten als startpunt van het gesprek over de toekomst van het stationsgebied. Deze gebiedsagenda stationsgebied Leiden werd op 23 januari 2020 vastgesteld door de gemeenteraad.

Na een fase van informeren (mei / juni 2020) over de onderwerpen uit de gebiedsagenda dachten daarna honderden Leidenaren mee over de toekomst van het gebied (Q3 2020). Alle opgehaalde ideeën, kennis en ervaringen zijn afgewogen en gebundeld in de ‘concept gebiedsvisie stationsgebied Leiden’. Tijdens de reflectiefase (Q1 2021) gaven wederom honderden mensen hun mening en deelden hun visie over hoe dit concept aan te scherpen tot definitieve versie. Daarna is de definitieve gebiedsvisie ter besluitvorming naar het college en de gemeenteraad toegestuurd.

In 5 fasen naar 1 visie

Kan niet bestaat niet

Door corona waren we genoodzaakt om de manieren van participatie aan te passen. In plaats van op de ‘pauzeknop’ drukken zijn we doorgegaan met veel online bijeenkomsten zoals een digitaal stationscafé, digitale speeddates met de wethouder en een wekelijks video-inloopspreekuur. Wanneer de maatregelen dit toelieten, kwamen we op een veilige manier fysiek bij elkaar. Bijvoorbeeld tijdens de verassende en coronaveilige meedenkwandeling, waarin meer dan honderd deelnemers op verschillende plekken in het gebied in gesprek gingen met ontwerpers en gemeente.

Via het online participatieplatform doemee.leiden.nl gaven we voor iedere fase in het proces helder aan hoe, waar en wanneer mensen mee konden doen en denken. Ook was het mogelijk om je hier aan te melden voor een van de vele participatiebijeenkomsten, kon je enquêtes invullen en informatieve video’s bekijken.

Resultaten

De participatie startte eind 2019 bij de gebiedsagenda en heeft de gebiedsvisie gemaakt tot wat hij is. Door na iedere fase de conclusies van de participatie-activiteiten te vertalen naar een gedetailleerd advies uit de stad aan de opstellers van de gebiedsvisie hebben veel ideeën een prominente plek gekregen. Ter afsluiting van dit uitgebreide traject, maakten we het participatieverslag: een beeldende samenvatting van alle resultaten en de wijze waarop we te werk zijn gegaan.

Periode: Q4 2019 – Q1 2021
Opdrachtgever: Gemeente Leiden

Inzet vanuit Kickstad: Vince de Jong & Wout van der Heijden
In samenwerking met: PosadMaxwan, Bureau Buhrs
Beeldmateriaal: Buro JP