Ontwerpstrategie en social design

Met een creatieve blik maken we impact in de stad. Van concepten voor gebieden tot kleine interventies op straat of in het proces. We brengen strategie tot leven met nieuwe inzichten, tools en interventies.

Maatschappelijke waarde creëren gaat alleen door samen te werken. Onze ontwerpaanpak brengt snelheid en dynamiek in complexe processen. Met een onderzoekende houding maken we keuzes logisch en relevant.

Ontwerpdenken voor de stad

Ontwerpdenken is een iteratief proces van onderzoeken, ideeën generen en experimenteren. Een proces op maat, want geen enkele plek of vraagstuk is hetzelfde. Met een ontwerpaanpak leer je door te doen en kom je dieper tot kern van het probleem en de oplossing.

We werken mensgericht, onderzoekend en met durf aan complexe vraagstukken. We bouwen bruggen tussen de wereld op straat en het systeem. Een ontwerpaanpak komt het best tot zijn recht als er nog geen grip is op het probleem en de oplossingsrichtingen.

Diensten

  • Creatieve strategie
  • Conceptontwikkeling
  • Placemaking
  • Social Design
  • Ontwerpend onderzoek
  • Kwalitatief onderzoek
  • Experimenten
  • Cocreatie
  • Service Design
  • Ontwerpaanpak

Training en kennis

Iedereen kan ontwerpen. Wil jij zelf aan de slag met een creatieve blik? Onze ontwerpdenkers helpen je graag met een training op maat.

Meer weten over deze oplossing?