Advies in gebiedsontwikkeling

Steden veranderen: meer woningen, meer groen, gasloze wijken. En het gaat hard. Maatschappelijke waarde creëren gaat alleen door samen te werken. Marktpartijen, overheid en omgeving hebben elkaar broodnodig.

Kickstad adviseert hierover, gericht op doen. We ontwikkelen snel toepasbare interventies voor de stad. Als onafhankelijke partij testen en realiseren we nieuwe ideeën. Onze interventies brengen snelheid en dynamiek. Ze maken keuzes logisch en relevant.

Interventies waar je iets aan hebt

We genereren concrete producten waar je als opdrachtgever iets aan hebt. Denk aan een ontwikkelstrategie of een gebiedsagenda. Ieder product komt tot stand in dialoog. We helpen zelf graag mee om ze uit te voeren, want we geloven in onze adviezen.

De meeste impact hebben we aan het begin van een gebiedsontwikkeling. Daar waar een droom in een visie moet veranderen. En een visie in een ontwikkelstrategie. Waarbij we alle aandacht hebben voor de inbreng van belanghebbenden en de planologische procedures.

Diensten

 • Coalitievorming
 • Creatief en strategisch advies over procesaanpak
 • Leiden van / adviseren in complexe lobby trajecten
 • Contractonderhandeling en dealmaking
 • Begeleiden RO procedures
 • Advies over werk in mix use gebieden

Producten

 • Ontwikkelstrategie
 • Gebiedsagenda
 • Gebiedsvisie
 • Tijdelijkheidsstrategie
 • Placemakingsprint

Training en kennis

 • Lezingen
 • Workshops
 • Coaching
 • Onderzoek & publicaties

Meer weten over deze oplossing?

Mirte van der Vliet

Procesregisseur & projectmanager - chef sales & acquisitie