De Gebiedsagenda

Je gaat een (gebieds)visie opstellen. In het betreffende gebied leven allerlei ambities: Een ondernemer vraagt zich af wat de invloed van deze visie op zijn winkel is, terwijl de natuurgroep pleit dat er meer ruimte voor groen moet komen. Bewoners vragen zich af wat de ontwikkeling voor hun uitzicht betekent en intussen willen beleidsmakers graag weten hoe al deze plannen in bestaand beleid passen. Iedereen wil graag meedenken, maar hoe begeleid je dat proces?

Om de neuzen van alle betrokkenen dezelfde kant op te krijgen en om draagvlak te realiseren voor het uiteindelijke planproduct, gebruiken wij de gebiedsagenda. We halen op wat er leeft: wat is goed? Wat kan er beter? Wat zijn de opgaven en aandachtspunten? Waar liggen kansen? Welk bestaand beleid is relevant?

De gebiedsagenda is een bundeling van de agenda’s van alle betrokkenen en daarmee de bottom-up tegenhanger van de Nota van Uitgangspunten (NvU). Een NvU is een product van de initiatiefnemer, terwijl de gebiedsagenda door middel van participatie opgesteld wordt. Het proces waarmee de gebiedsagenda tot stand komt is dus erg belangrijk. We faciliteren een transparant proces waarin iedereen die mee wil doen, inbreng kan leveren. Naast de participatie vormt ook bestaand beleid een belangrijk onderdeel van de gebiedsagenda. Een voorbeeld van het proces om tot een gebiedsagenda te komen, zie je in het plaatje hieronder.

We voeren het volledige participatieproces uit en presenteren de te maken keuzes, relevante waarden en beleid overzichtelijk in een document (de gebiedsagenda). Dat document kan worden vastgesteld als de basis van het vervolgproces, bijvoorbeeld een gebiedsvisie of masterplan. Door de gebiedsagenda vast te stellen, ontstaat niet alleen draagvlak vanuit de omgeving en belanghebbenden, maar ook bestuurlijk draagvlak.

De afbeelding laat een voorbeeldproces zien voor het maken van een gebiedsagenda. Na de start van het proces vindt in dit voorbeeld een informatiebijeenkomst plaats. Daarna zijn twee gesprekstafels voor ideegeneratie en terugkoppeling. Tijdens de gesprekstafels vindt ook digitale participatie plaats. Daarna wordt de gebiedsagenda vastgesteld. Het vervolgproces is nog onduidelijk, maar zal uiteindelijk leiden tot een toekomstvisie of gebiedsvisie.
Een voorbeeldproces om te komen tot een gebiedsagenda. In het proces is een combinatie van middelen ingezet om zoveel mogelijk doelgroepen te bereiken.

✅ Duidelijkheid over vervolgstappen

✅ Draagvlak voor het proces

✅ Een overzicht van kansen en aandachtspunten

✅ Originele en concrete ideeën

Praktische informatie

Doel: Een overzicht creëren van alles wat er in het gebied leeft en draagvlak creëren voor het visiedocument dat erna ontwikkeld wordt.

Geschikt voor: Grote en/of complexe gebieden waarin duidelijk is dat er verandering moet komen, maar nog niet hoe.

Op maat: We gaan graag met u in gesprek over uw vraagstuk om te ontdekken of een gebiedsagenda het juiste planproduct voor uw gebied is.

Duur: 6-12 maanden.

Kosten: vanaf ca. €35.000,-. We starten met de participatiesprint en organiseren daarna verschillende participatiemomenten. Aan het einde van het proces leveren we de gebiedsagenda op.

We stelden gebiedsagenda’s op voor Diztrict Noord in Zwijndrecht, het Stationsgebied in Leiden en de Schinkelpolder in Aalsmeer. De gebiedsagenda van het Stationsgebied in Leiden is te vinden via deze link.

Meer weten over deze oplossing?

Odmar Vandijck

Visueel strateeg & ontwerpdenker - chef creatieve materialen