De Gebiedsagenda

In uw gemeente staat u voor de uitdaging om een nieuwe impuls te geven aan een gebied. Er is al veel energie gestoken in het gebied, met tal van gesprekken en verschillende ruimtelijke processen en projecten. Echter, tot nu toe is er nog geen concrete visie of plan. Daarom is er in het gebied veel onvrede bij de verschillende stakeholders. Met de gebiedsagenda gaan wij de uitdaging aan om de neuzen van alle betrokkenen dezelfde kant op te krijgen en zo de gestagneerde of uit de hand gelopen ontwikkeling weer op gang te brengen.

Bij het opstellen van een (gebieds)visie, leven er in het plangebied allerlei ambities: Een ondernemer vraagt zich af wat de invloed van deze visie op zijn winkel is, terwijl de natuurgroep pleit dat er meer ruimte voor groen moet komen. Bewoners vragen zich af wat de ontwikkeling voor hun uitzicht betekent en intussen willen beleidsmakers graag weten hoe al deze plannen in bestaand beleid passen. Naast deze (soms tegengestelde) ambities kan het zijn dat er in het verleden planprocessen opgestart zijn die op niets uitliepen of het vertrouwen vanuit de omgeving geschaad hebben. In het gebied wil iedereen graag meedenken en er spelen veel belangen, maar hoe begeleid je dat proces?

Hoe ziet het proces eruit?

Samen met u en de omgeving stellen we een gebiedsagenda op. De gebiedsagenda biedt een startpunt om samen met alle stakeholders tot een gedragen visie of plan te komen. Vaak start het proces om te komen tot een visie of plan vanuit de gemeente met een statisch PvE of NvU van bovenaf. Bij de gebiedsagenda draaien we het om. Samen met de stakeholders in het gebied bepalen we wat er op de agenda moet in het proces om te komen tot een visie of plan. Zo bespaart u tijd, wint u vertrouwen én voorkomt u herhaling van zetten.

We voeren het volledige participatieproces uit. Daarbij halen we op wat er leeft: wat is goed? Wat kan er beter? Wat zijn de opgaven en aandachtspunten? Waar liggen kansen? Welk bestaand beleid is relevant? We presenteren de te maken keuzes, relevante waarden en beleid overzichtelijk in een document, de gebiedsagenda. Dat document kan worden vastgesteld als de basis van het vervolgproces, bijvoorbeeld een gebiedsvisie of masterplan. Door de gebiedsagenda vast te stellen, ontstaat niet alleen draagvlak vanuit de omgeving en belanghebbenden, maar ook bestuurlijk draagvlak.

✅ Duidelijkheid over vervolgstappen

✅ Draagvlak voor het proces

✅ Een overzicht van kansen en aandachtspunten

✅ Originele en concrete ideeën

Praktische informatie

Doel: Een overzicht creëren van alles wat er in het gebied leeft en draagvlak creëren voor het visiedocument dat erna ontwikkeld wordt.

Geschikt voor: Grote en/of complexe gebieden waarin duidelijk is dat er verandering moet komen, maar nog niet hoe.

Op maat: We gaan graag met u in gesprek over uw vraagstuk om te ontdekken of een gebiedsagenda het juiste planproduct voor uw gebied is.

Duur: 6-12 maanden.

We stelden gebiedsagenda’s op voor Diztrikt Noord in Zwijndrecht, het Stationsgebied in Leiden en de Schinkelpolder in Aalsmeer. De gebiedsagenda van het Stationsgebied in Leiden is te vinden via deze link.

Meer weten over deze oplossing?

Odmar Vandijck

Visueel strateeg & ontwerpdenker - chef creatieve materialen