Gebiedsagenda Stationsgebied Leiden

De gebiedsagenda is de start van het gesprek met de stad Leiden. Een gesprek met als doel het Stedenbouwkundig plan voor het Stationsgebied uit 2012 te verrijken. Kickstad was verantwoordelijk voor het opstellen en uitwerken van de gebiedsagenda, in samenwerking met de Gemeente Leiden en Posad Maxwan.

Sinds het kaderbesluit voor de herontwikkeling van het Stationsgebied in 2012, heeft de wereld niet stilgestaan. De verstedelijking in de Randstad gaat sneller dan verwacht. De druk op de mobiliteit en woningmarkt in Leiden groeit sterk. Bovendien is het Stationsgebied onderdeel geworden van de Duurzaamste Kilometer van Nederland en is de locatie van het nieuw te ontwikkelen busstation gewijzigd.

Het doel van de verrijking van het stedenbouwkundig plan uit 2012, is om nieuwe ambities mee te nemen in de ontwikkeling en het stedenbouwkundig plan toekomstbestendig te maken. De gebiedsagenda beschrijft acht agendapunten die samen de richting bepalen voor de toekomst van het Stationsgebied. De agenda vormt de basis voor het gesprek met de stad en initieert de totstandkoming van een geactualiseerde gebiedsvisie Stationsgebied in 2020.

Wil je de gebiedsagenda lezen? Download hem hier (download start direct).

“De gebiedsagenda is tot stand gekomen in overleg met heel veel partijen. Die gesprekken zetten we door richting een gedragen gebiedsvisie in 2020.”

Wethouder Fleur Spijker - Interview Sleutelstad FM december 2019

De Aanpak

Startup mentaliteit

Het Stationsgebied moet een bruisende plek worden waar reizen, wonen, werken en ontspannen samenkomen. Maar wat wordt de identiteit van deze plek? Hoe belangrijk is het OV-knooppunt als basis voor dit nieuwe stuk stad? Hoe worden de duurzaamheidsambities concreet? Door middel van intensieve brainstormsessies, uitwerken, toetsen en bijschaven is alle inhoud in 8 centrale thema’s samengebracht. Na de 1e brainstorm maakten we versie 1.0 van het boekje; een prototype. Wekelijks volgde 1 of meerdere nieuwe versies met betere content en mooiere beelden. Snel itereren en bijsturen is de kunst!

Kan niet bestaat niet

Binnen vijf weken een product leveren dat al het relevante beleid en de belangrijke besluiten (vanaf 2012), die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het Stationsgebied, bundelt. Binnen deze periode bijna 30 stakeholders interviewen, en de feedback van een groot gedeelte van de gemeentelijke organisatie verwerken tot een prettig leesbaar document, dat de basis vormt voor de gebiedsontwikkeling van het Stationsgebied Leiden. Kan niet? Kan niet bestaat niet.

Coalities smeden

In het Stationsgebied komen enorm veel partijen en belangen samen. Van gebruikers van het OV en bewoners tot samenwerkingspartners als NS en ProRail. En van het Leids Universitair Medisch Centrum en kennis- en onderwijsinstellingen tot ontwikkelaars en beleggers. Door alle stakeholders vanaf het begin bij het proces te betrekken en hun feedback direct te verwerken in de gebiedsagenda, creëren we de basis voor een integrale en gedragen gebiedsvisie in 2020.

Periode: 2019
Opdrachtgever: Gemeente Leiden
In samenwerking met: Posad Maxwan & Gemeente Leiden
Inzet vanuit Kickstad: Wout van der Heijden, Esther Nouws, Vince de Jong
Beeldmateriaal: Posad Maxwan & Gemeente Leiden

Resultaten

Alle belangen in recordtijd bundelen in een mooi en goed leesbaar document. En de participatie daarbij zo vormgeven, dat er een enthousiaste coalitie van partijen ontstaat die zelf mede initiatiefnemer wordt. Dat is onze kick.

Ook zo’n kick ervaren, kom dan werken bij Kickstad als adviseur of projectmanager duurzame stadsontwikkeling!