Gebiedsontwikkeling

Gebiedsagenda stationsgebied Leiden

Gemeente Leiden

De gebiedsagenda is de start van het gesprek met de stad Leiden. Een gesprek met als doel het stedenbouwkundig plan voor het stationsgebied uit 2012 te verrijken. Kickstad was verantwoordelijk voor het opstellen en uitwerken van de gebiedsagenda, in samenwerking met de gemeente leiden en Posad Maxwan. De gebiedsagenda vormde de basis van de later op te stellen gebiedsvisie.

 

Hier maakten we gebruik van:

  • Advies in gebiedsontwikkeling

Onze aanpak

Sinds het kaderbesluit voor de herontwikkeling van het Stationsgebied in 2012, heeft de wereld niet stilgestaan. De verstedelijking in de Randstad gaat sneller dan verwacht. De druk op de mobiliteit en woningmarkt in Leiden groeit sterk. Bovendien is het Stationsgebied onderdeel geworden van de Duurzaamste Kilometer van Nederland en is de locatie van het nieuw te ontwikkelen busstation gewijzigd.

“De gebiedsagenda is tot stand gekomen in overleg met heel veel partijen. Die gesprekken zetten we door richting een gedragen gebiedsvisie in 2020.”

Wethouder Fleur Spijker –
interview sleutelstad FM, december 2019

Het doel van de verrijking van het stedenbouwkundig plan uit 2012, is om nieuwe ambities mee te nemen in de ontwikkeling en het stedenbouwkundig plan toekomstbestendig te maken. De gebiedsagenda beschrijft acht agendapunten die samen de richting bepalen voor de toekomst van het Stationsgebied.

De agenda vormt de basis voor het gesprek met de stad en initieert de totstandkoming van een geactualiseerde gebiedsvisie Stationsgebied in 2020. Wil je de gebiedsagenda lezen? Download hem hier.

Denken en werken als een start-up

Het Stationsgebied moet een bruisende plek worden waar reizen, wonen, werken en ontspannen samenkomen. Maar wat wordt de identiteit van deze plek? Hoe belangrijk is het OV-knooppunt als basis voor dit nieuwe stuk stad? Hoe worden de duurzaamheidsambities concreet? Door middel van intensieve brainstormsessies, uitwerken, toetsen en bijschaven is alle inhoud in acht centrale thema’s samengebracht. Na de 1e brainstorm maakten we een prototype van het eindproduct. Wekelijks volgde één of meerdere nieuwe versies, met betere content en mooiere beelden. Snel itereren en bijsturen is de kunst! Daarmee waren we in staat binnen vijf weken een product op te leveren dat al het relevante beleid en de belangrijke besluiten (vanaf 2012) bundelt. We vulden dit aan met 30 stakeholder interviews en feedback vanuit de gemeente.

Stakeholders

In het Stationsgebied komen enorm veel partijen en belangen samen. Van gebruikers van het OV en bewoners tot samenwerkingspartners als NS en ProRail. En van het Leids Universitair Medisch Centrum en kennis- en onderwijsinstellingen tot ontwikkelaars en beleggers. Door ongeveer 30 stakeholders al in deze vroege fase te interviewen konden we hen vanaf het begin bij het proces betrekken. Hun feedback verwerkten we direct in de gebiedsagenda. Dit was de basis voor een daarna op te stellen integrale en gedragen gebiedsvisie.

Impact op de stad

  • Alle belangen in recordtijd gebundeld
  • Een mooi en goed leesbaar document
  • Participatie die leidt tot enthousiasme voor het vervolg; de gebiedsvisie
  • Het ontstaan van een coalitie van partijen die zelf mede initiatiefnemer wordt van concrete plannen

Meer weten over deze case?

Wout van der Heijden

Partner, innovator & procesmanager