Advies in transities

De overgang naar een duurzame samenleving verloopt stroef. Transities zijn weerbarstige bewegingen die zich schoksgewijs aandienen en lastig bestuurbaar zijn. Kickstad gelooft niet in het op gang houden van de oude machine.

We geloven wel in transitiemanagement dat zich richt op het ontwikkelen van veerkracht, om flexibel mee te kunnen bewegen met het tij. Durven experimenteren, kansrijke ontwikkelingen aanjagen en opschalen wat werkt. Klein beginnen en groots denken.

De transitie van denken

Bijdragen aan een toekomstbestendige, duurzame en sociale samenleving begint met de manier waarop je ernaar kijkt. Hoe creƫer je maatschappelijke waarde? Hoe verleg je de focus van welvaart naar welzijn; van lineair naar circulair?

Ruimtelijke projecten hebben tijdenlang het klimaat vooral belast. Eerst door het materiaalgebruik, later door het aanjagen van autobewegingen. Wij willen je helpen om er anders naar te kijken. Zodat je project een deel van de oplossing wordt.

Diensten

  • Creatief en strategisch advies in transities
  • Procesbegeleiding
  • Wijkaanpak integrale verduurzaming
  • Participatie bij transities

Producten

  • Duurzame prioritering in gebiedsontwikkeling
  • Plan van aanpak gasloze wijken
  • Quickscan duurzaamheid

Training en kennis

  • Kennisworkshop integrale transitie

Meer weten over deze oplossing?

Jip Pijs

Projectmanager & creatief strateeg - chef design thinking