Transities versnellen

De overgang naar een duurzame samenleving vraagt om visie en daadkracht. Flexibel mee bewegen met veranderingen in de samenleving is nodig om transities vooruit te helpen. Durven experimenteren, kansrijke ontwikkelingen aanjagen en opschalen wat werkt.

Het versnellen van transities vraagt om drive, enthousiasme en leiderschap. Wij vertalen jouw ambities naar een heldere strategie, zetten haalbare en realiseerbare stappen en ondersteunen bij de uitvoering. Groots denken en klein beginnen.

Van visie naar oplossing

Bijdragen aan een toekomstbestendige, duurzame en sociale samenleving begint met de manier waarop je ernaar kijkt. Hoe creëer je maatschappelijke waarde? Hoe verleg je de focus van welvaart naar welzijn; van lineair naar circulair?

Ruimtelijke opgaven bieden de kans om transities te versnellen. Wij helpen jou om de juiste partijen daarbij in te zetten, creatieve processen te ontwerpen én concreet resultaat te bereiken zodat jouw opgave daadwerkelijk een deel van de oplossing wordt.

Diensten

  • Strategisch advies in transities
  • Procesbegeleiding
  • Creatief procesontwerp
  • Participatie bij transities
  • Transitiemanagement
  • Klimaataanjager

Producten

  • Transitieagenda
  • Klimaatakkoord
  • Quickscan transities in gebiedsontwikkeling

Training en kennis

  • Kennisworkshop transities in gebiedsontwikkeling

Meer weten over deze oplossing?