Over mij

Ik ben een gedreven procesmanager en innovator, met ruime ervaring in projecten in stedelijke context. Denk hierbij aan woningbouw, binnenstedelijke herstructurering, stationsgebieden en winkelcentra.

Een zorgvuldig proces en open en transparante participatie, gaan bij mij hand in hand met de inhoudelijke opgaven van deze tijd. Energie- en mobiliteitstransitie, klimaatadaptatie. Maar ook een meer inclusieve, gezonde en gelukkige samenleving. Resultaat hierin realiseer ik met teams vanuit Kickstad of mijn opdrachtgevers. In kleine en grote projecten. In tijdelijke en permanente ingrepen. Met lokale en landelijke impact.

Intern ben ik Chef HR & organisatieontwikkeling, verantwoordelijk voor het welzijn van Kickstad’s grootse asset: onze mensen. Continue persoonlijke ontwikkeling, evaluaties en kennisdeling. En ook de professionalisering van onze arbeidsvoorwaarden en de steeds verdere doorvoering van zelfsturing. Daar zorg ik voor!

De kick

Gebiedsontwikkeling – mijn vak – is blijvend veranderd. Ik geloof dat bottom-up initiatieven een stad rijker maken. Dat goede participatie er voor zorgt dat mensen oprecht betrokken zijn en projecten beter worden. En dat de uitdagingen die op ons afkomen vanuit bijvoorbeeld de energie transitie en slimme mobiliteit, een enorme kans én noodzakelijkheid zijn voor nieuwe gebieden. Als ondernemende professional haal ik daar mijn kick uit!