Participatie

Participatie ontwikkeling Hembrugterrein

Hembrug Zaandam B.V.

Het Hembrugterrein transformeert van een afgesloten gebied naar een geweldige nieuwe plek met een stedelijk gemengd programma. De ontwikkelcombinatie Hembrug Zaandam B.V. heeft het Hembrugterrein gekocht van het Rijksvastgoedbedrijf om er een stoere stedelijke plek van te maken. Hembrug Zaandam B.V. wil het terrein met respect voor de reeds gevestigde ondernemers en omwonenden ontwikkelen en heeft ons daarom gevraagd te helpen bij het participatie- en communicatieproces.

Hier maakten we gebruik van:

  • Participatie en omgevingsmanagement

Onze aanpak

We brachten het proces in kaart en maakten ons de inhoud van de plannen eigen. Maar nog veel belangrijker: we zochten contact met stakeholders in het gebied om gevoel te krijgen bij hun behoeften. Resultaat? Een heldere communicatie- en participatiestrategie. 

“De basis van participatie is goed en regelmatig communiceren. We hebben dat samen met De Firma Stek weten te organiseren en dat brengt rust in de omgeving. We kunnen daardoor participeren over zaken die er echt toe doen”

Mirte van der Vliet – Kickstad

Hembrug Zaandam BV stond in de startblokken totdat het omgevingsplan werd vernietigd door de Raad van State. Zodoende moest er opnieuw begonnen worden met de planontwikkeling, samen met de bestaande ondernemers en omwonenden van het Hembrugterrein.

En dat is soms best moeilijk door verschillende belangen die spelen rondom bedrijvigheid (havenindustrie), kunst & cultuur, flora en fauna, woningbouwopgave en economie. Bewoners, ondernemers, omwonenden en gebruikers van het terrein hebben allemaal hun eigen ideeën en wensen.

Werk aan de winkel!

In drie weken tijd hebben we samen met De Firma Stek, BURA urbanism en Strootman Landschapsarchitecten gezorgd voor een publieksversie van het concept masterplan. Ook is de projectwebsite opgezet, is er een digitale enquête gemaakt en een webinar georganiseerd om het concept masterplan te delen met het publiek. En dat is nog maar het begin!

Rust en regelmaat

We zetten een communicatie- en participatiestrategie op en zoeken daarin naar rust en regelmaat in het proces. Met een frequent terugkerend moment ‘Aan de Hembrugtafel’ informeren we belanghebbenden, belangstellenden en andere geïnteresseerden over de stand van zaken. 

De coronaregels beperken ons (gedeeltelijk) in het organiseren van fysieke bijeenkomsten, maar diverse online tools maken het tóch heel goed mogelijk belanghebbenden op een interactieve manier te betrekken bij de planontwikkeling. 

Dankzij het eenduidige proces dat is uitgestippeld, transparantie over keuzes die gemaakt moeten worden en de heldere informatievoorziening, ontstaat meer begrip voor de verschillende belangen.

Impact op de stad

  • Rust en regelmaat in een complex proces
  • Publieksversie van het masterplan maakt meedoen voor iedereen mogelijk
  • Heldere terugkoppeling waar input landt

Meer weten over deze case?

Mirte van der Vliet

Partner, adviseur & proces/projectmanager - chef sales & acquisitie