Nieuws

Kickstad werkt aan Gebiedsagenda Diztrikt Noord in Zwijndrecht

Strategie en participatie hand in hand om te komen tot een nieuw masterplan

Het stationsgebied in Zwijndrecht is in beweging. De bestaande woonwijken in Zwijndrecht Noord in de nabijheid van het station verdienen daarom een impuls. Hoe transformeer je een verouderde wijk uit de jaren ‘60 met complexe maatschappelijke problematiek op een goede manier in dialoog met de huidige bewoners en ondernemers? Kickstad biedt strategische ondersteuning én helpt mee het participatietraject vorm te geven in opdracht van de gemeente Zwijndrecht.

Voor het gebied Diztrikt Noord werkt de gemeente aan een nieuw masterplan. De uitdaging is om eerdere trajecten, vigerend beleid en nieuwe ambities samen te smelten. Om straks een goed gesprek te kunnen voeren met bewoners, ondernemers en andere stakeholders uit de wijk werkt Kickstad vooruitlopend op het masterplan aan een gebiedsagenda. In de agenda nemen we op wat al vast ligt en wat we met elkaar nog gaan onderzoeken. Dit vormt de opmaat voor een participatieproces na de zomer om te komen tot een masterplan voor Diztrikt Noord.

De gebiedsagenda is een strategische tool om je ambities en uitdagingen inzichtelijk te maken én ervoor te zorgen dat je straks op een goede manier kunt participeren. De gebiedsagenda voorkomt dat je gesprekken opnieuw voert en maakt inzichtelijk waar en hoe stakeholders wél kunnen bijdragen. Eerder werkte Kickstad met een gebiedsagenda in het stationsgebied in Leiden.

Wil je meer weten over dit project of de voordelen van een gebiedsagenda? Neem dan contact op met Esther of Jip.