Esther Nouws

Procesmanager & verbinder - chef kennisdeling 06 391 47 003

Over mij

Mijn passie is de stad. Opgeleid als stedenbouwkundige, weet ik dat het maken van een goed ontwerp pas het begin is. Luisteren, begrijpen wie de eindgebruikers zijn, samenbrengen van disciplines. En dat als onderdeel van een zorgvuldig vormgegeven proces naar realisatie. Dat is mijn drijfveer. Dat doe ik in projecten op verschillende schaalniveaus. Van lange termijn visies tot woningbouwontwikkelingen en van uitbreiding van een bedrijventerrein tot binnenstedelijke herstructureringsopgaven. Met steeds de gebruiker centraal.

de Kick

Met mijn open houding, handen uit de mouwen mentaliteit en het vermogen om te begrijpen wat nodig is in een proces, werk ik samen met anderen aan gebiedsontwikkeling. En bereiken we samen een beter en gedragen eindresultaat. Mijn oprechte betrokkenheid bij een project zet ik graag door tot en met de realisatie. Niet alleen plannen, maar echte oplossingen. Daar haal ik als professional mijn kick uit!

Mijn Cases

District U Vlaardingen

Unilever verliet in 2020 haar campus in Vlaardingen na meer dan 60 jaar. Deze toplocatie aan de Nieuwe Maas transformeert in een bruisend woon- en werkgebied: District U. Wij geven vorm aan de participatie voor deze prachtige gebiedsontwikkeling.

Gebiedsagenda Stationsgebied Leiden

De gebiedsagenda is een uniek product, speciaal in het leven geroepen om invulling te geven aan de belofte van de verrijking van het Stedenbouwkundig plan voor het Stationsgebied uit 2012.

Participatie in ZOHO Rotterdam

ZOHO is een Rotterdamse wijk waar creativiteit door de straten, mensen en gebouwen stroomt. Kickstad begeleidt de komende jaren de participatie en community building voor de doorontwikkeling van ZOHO tot echte stadswijk.

Autoluwe Binnenstad Leiden

Kickstad organiseert en begeleidt in opdracht van de Gemeente Leiden het participatietraject voor de Agenda Autoluwe Binnenstad. Bij het opstellen van deze agenda neemt de gemeente de kansen, zorgen en dromen van belanghebbenden mee.

Binnenstadsvisie Breda

Kickstad organiseert en begeleidt het participatietraject voor de concept Binnenstadsvisie Breda. Het participatieverslag en de conceptvisie vormen integraal input voor het uitvoeringstraject (april 2021) en de omgevingsvisie van Breda.

Studio Inclusive Cities

Op de Fontys Academie van Bouwkunst heeft Esther de ontwerpstudio Inclusive Cities opgezet en begeleid. Gedurende een half jaar hebben 13 studenten architectuur en stedenbouw onder haar leiding onderzocht hoe je inclusief kunt ontwerpen aan Hoge Vucht. Een naoorlogse woonwijk in Breda met grote uitdagingen, onder andere op het gebied van sociale ongelijkheid, veiligheid en woningbouw.