Esther Nouws

Participatie & procesmanagement in duurzame stadsontwikkeling 06 391 47 003

Over mij

Mijn passie is de stad. Opgeleid als stedenbouwkundige, weet ik dat het maken van een goed ontwerp pas het begin is. Luisteren, begrijpen wie de eindgebruikers zijn, samenbrengen van disciplines. En dat als onderdeel van een zorgvuldig vormgegeven proces naar realisatie. Dat is mijn drijfveer. Dat doe ik in projecten op verschillende schaalniveaus. Van lange termijn visies tot woningbouwontwikkelingen en van uitbreiding van een bedrijventerrein tot binnenstedelijke herstructureringsopgaven. Met steeds de gebruiker centraal.

de Kick

Met mijn open houding, handen uit de mouwen mentaliteit en het vermogen om te begrijpen wat nodig is in een proces, werk ik samen met anderen aan gebiedsontwikkeling. En bereiken we samen een beter en gedragen eindresultaat. Mijn oprechte betrokkenheid bij een project zet ik graag door tot en met de realisatie. Niet alleen plannen, maar echte oplossingen! Daar haal ik als professional mijn kick uit!

Mijn Cases

Toekomst Unileverterrein Vlaardingen

Unilever verlaat haar campus in Vlaardingen na meer dan 60 jaar. Deze top locatie aan de Nieuwe Maas transformeert in een bruisend woon- en werkgebied. Wij geven vorm aan de participatie voor deze prachtige gebiedsontwikkeling.

Gebiedsagenda Stationsgebied Leiden

De gebiedsagenda is een uniek product, speciaal in het leven geroepen om invulling te geven aan de belofte van de verrijking van het Stedenbouwkundig plan voor het Stationsgebied uit 2012.

Visie Leefbaarheid Zwartewaal 2030

Met de leefbaarheidsvisie kregen de inwoners van Zwartewaal de gelegenheid om opgaven te agenderen en samen te werken aan de toekomst van het dorp.

Perspectief Centrum Wijchen 2030

Gemeente, ondernemers, ontwerpers, burgers en overige belanghebbenden hebben in Wijchen de krachten gebundeld. Het resultaat is een ‘10-puntenplan’: het Gebiedsperspectief Centrum Wijchen 2030, dat is vastgesteld door de gemeenteraad.