Inspiratie

Om tafel? Team Kickstad schuift aan met creatieve werkvormen

Creatieve werkvormen voor een tafelgesprek

Of het nou in Hilversum, Zwijndrecht of Zeeland is. Kickstad bedenkt verschillende werkvormen om met elkaar in gesprek te gaan.

Werksessie in Hilversum

? De gemeente Hilversum werkt aan een omgevingsvisie. In 8 wijksessies kijken bewoners naar hun eigen wijk en de stad als geheel. We werken met overschrijfbare tafelkleden die met post-its en whiteboardmarkers volgeschreven worden, gefotografeerd én hergebruikt voor de volgende sessies.

?De gemeente Zwijndrecht werkt aan een masterplan voor de wijk Noord. Tijdens “thematafels” werd met organisaties uit de wijk stil gestaan rondom thema’s uit het masterplan zoals duurzaamheid of wonen. Per tafel werd met behulp van een invulvel toegewerkt naar een top 5 van goede ideeën. Deze ideeën werden aan het einde van de avond plenair uitgewisseld.

? In het dorp Zeeland werken we voor ontwikkelaar Novaform aan het participatietraject voor de ontwikkeling van Repelakker III. Met behulp van referentiebeelden gingen bewoners aan de slag met het ontwerp van de toekomstige buurt. Zo ontstond als vanzelf een vruchtbare discussie over kansen, zorgen en dromen voor het gebied. Dit is waardevolle input voor het plan.

Benieuwd naar welke werkvormen we nog meer toepassen in onze projecten? Eens sparren over de mogelijkheden? Vraag onze participatie-expert Marijke Rommelse.