Over mij

Al mijn hele leven ben ik al geïnteresseerd in stedelijke ontwikkeling. Hierbij wil ik begrijpen hoe een stad is opgebouwd en welke invloed deze heeft op de mensen die er wonen. Ik geloof dat bewoners invloed moeten hebben op de ontwikkeling van hun stad, want juist de mensen die er wonen zijn experts van hun eigen leefomgeving. Met een achtergrond in planologie en zowel academische als praktijkervaring met (online) participatietrajecten zorg ik voor een inclusief proces waarbij een zo representatief mogelijke groep stakeholders wordt betrokken.

Intern ben ik als chef werving en onboarding verantwoordelijk voor het aantrekken van nieuwe collega’s. Als we eenmaal talent aan ons hebben gebonden zorg ik ook voor een goede onboarding. Zo komen nieuwe collega’s in een warm bad terecht en kunnen ze gelijk een vliegende start maken binnen Kickstad!

De kick

Ik krijg energie van het samenbrengen van mensen. Mijn doel is om samen steden duurzaam te ontwikkelen waarbij ik bijdraag aan het creëren van groene, inclusieve en verbonden steden – daar haal ik mijn kick uit!