Inspiratie

Placemaking in Zwijndrecht

Begin deze maand vond de aftrap plaats van de tijdelijke inrichting van de Grote Beerstraat in Zwijndrecht Noord. Samen met de wethouder, bewoners en ondernemers stonden we stil bij de eerst gemaakte stappen: kleurrijke boombakken en schilderingen op verschillende plekken in de straat. Een leuke stap voor Kickstad in dit placemaking avontuur! 

Vorig jaar heeft de gemeente Zwijndrecht een Masterplan opgesteld voor de wijk Noord. Kickstad begeleidde dit proces en verzorgde de participatie. Na een intensief proces waarin veel bewoners van zich hebben laten horen is samen met de gemeente een lijst ‘snelle winsten’ voor de wijk opgesteld. De inbreng van bewoners is niet alleen vertaald in de plannen, maar is direct zichtbaar in de wijk. De tijdelijke inrichting van de Grote Beerstraat is hier een voorbeeld van. 

Met de intentie de straat veiliger en gezelliger te maken is er samen met bewoners een plan voor de korte termijn uitgewerkt. Dit plan heeft in samenwerking met Blauwdruk verder vorm gekregen en onlangs zijn de eerste stappen uitgevoerd: kleurrijke boombakken en schilderingen op verschillende plekken in de straat. De komende maanden zullen er nog een aantal objecten worden toegevoegd, zoals bloembakken als snelheidsremmende maatregel. Ook zullen er verschillende activiteiten voor en door bewoners worden georganiseerd, onder andere op Burendag. De tijdelijke inrichting en activiteiten zijn een proef. In oktober kijken we samen met bewoners terug op wat succesvol was en wat niet.