Nieuws

Transformatie bedrijventerein Arkelsedijk naar woningen

Gorinchem heeft de ambitie om te groeien. Onderdeel hiervan is de transformatie van een bedrijventerrein aan de Arkelsedijk tot een nieuwe wijk met 400 tot 500 woningen en kleinschalige voorzieningen. Dit gebied moet niet alleen een fantastische plek worden om te wonen, maar biedt kansen om de oevers van de Linge toegankelijk te maken voor heel Gorinchem. Daarnaast is er het plan om een nieuwe brug te realiseren om de twee zijden van de Linge te verbinden. Kickstad is verantwoordelijk voor het participatieproces voor dit project.

De Arkelsedijk heeft een belangrijke plek in de geschiedenis van Gorinchem als industriestad en is vanuit deze historie verbonden met de naastgelegen arbeiderswijk: de Lingewijk. De relatie tussen het terrein en de wijk is verloren gegaan. Nu vormt het bedrijventerrein vooral een barrière voor inwoners om van de Linge te genieten. Met de ontwikkeling van een nieuw woongebied ontstaan er gelijk kansen voor nieuwe verbindingen, wandelroutes en groene openbare ruimte. Sinds het voorjaar van 2021 is Tetteroo Bouw & Projectontwikkeling eigenaar van het gebied. Momenteel werkt Rijnboutt in opdracht van de ontwikkelaar aan een stedenbouwkundig plan voor het gebied. Kickstad is gevraagd om samen met omwonenden en stakeholders in gesprek te gaan om dit een prachtige plek te maken voor zowel toekomstige bewoners als bezoekers. 

Parallel werkt de gemeente aan plannen voor een nieuwe brug over de Linge. Deze brug zorgt voor een goede ontsluiting van de nieuwe woonwijk én verbindt de bestaande woonwijken aan weerszijde van de Linge. Daarnaast onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om de verbinding tussen de Lingewijk en het gebied te verbeteren. De steile hellingen van de Arkelsedijk maken het op dit moment moeilijk om het gebied te bereiken. 

Vliegend van start

We maakten een vliegende start. Er is al lange tijd gesproken over de toekomst van het gebied en Tetteroo Bouw & Projectontwikkeling staat nu te springen om aan de slag te gaan. Ook de planvorming voor de nieuwe brug is van start gegaan. Tijd voor actie dus met een goede strategie. Met onze ‘participatiesprint hebben we in korte tijd inzicht gekregen in de stakeholders van het project en bijbehorende issues. Met het projectteam hebben we vervolgens de participatiekaders vastgesteld: wat ligt vast en waarover kunnen de komende in gesprek gaan met de omgeving? Tijdens verschillende kennismakingsgesprekken met stakeholders hebben een beeld gekregen van de omgeving, ideeën, zorgen en behoeften met betrekking tot het gebied en het proces. Cruciale input om een goed participatieplan op te stellen.

Het participatieplan is aangevuld met een eerste gebiedspositionering door Boomvanmourik: wat zijn de belangrijkste waarden van dit gebied en hoe geven we dit een plek in de communicatie, participatie en uiteindelijke marketing van de nieuwe wijk? 

Samen het plan maken

Deze komende maanden wordt het stedenbouwkundig plan voor de Arkelsedijk uitgewerkt. De ideeën, zorgen en behoeften uit de verschillende gesprekken, bijeenkomsten en enquêtes worden hierin verwerkt. Dat lukt natuurlijk niet met alle input. Een goede terugkoppeling met heldere uitleg is daarom van groot belang. Alleen zo ontstaat draagvlak voor de plannen voor het nieuwe gebied. De participatie stopt natuurlijk niet bij een stedenbouwkundig plan. Op dit moment werken we aan een plan van aanpak om stakeholders op verschillende manieren te blijven betrekken; van laagdrempelige evenementen zoals een pop-up festival op locatie tot inhoudelijke sessies over specifieke onderwerpen zoals groen, cultuurhistorie en de brugverbinding. We houden hierbij rekening met de verschillende participatiebehoeften uit de omgeving.