Inspiratie

Expertsessie participatie & woningbouw BZK: Participatie vraagt om een lerende houding

De kranten staan vol van de opgave om de woningbouwproductie te versnellen. Het Rijk maakt hierover afspraken met de regio’s in Nederland, waaronder Metropoolregio Amsterdam (MRA). In opdracht van de MRA en het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Kickstad in samenwerking met professor Nanke Verloo (UvA) onderzoek gedaan naar de manier waarop participatie kan bijdragen aan deze versnelling. Tijdens de Expertsessie Participatie & Woningbouw georganiseerd door BZK is het onderzoek gepubliceerd.

De belangrijkste conclusie?
Aangezien participatie niet per definitie bezwaar kan voorkomen, kan niet zomaar gesteld worden dat goede participatie woningbouwprojecten kan versnellen. Andersom is het wel goed voorstelbaar; doet men helemaal niet of aan slechte participatie, dan is de kans groot dat er bezwaarschriften komen en dat de politiek geen medewerking verleent aan het plan.

De leukste bevinding?
Dat een lerend perspectief op participatie goed helpt bij het vormgeven van een passend proces. De elementen die nodig zijn voor het creëren van een fijn leerklimaat, zijn vrijwel één op één te vertalen naar uitgangspunten voor een goed participatieproces.

De grootste opgave?
Zorgen voor onderling vertrouwen, zodat de bereidheid om van elkaar te leren groter is en sneller van elkaar wordt geleerd. Dáár zit de sleutel om door participatie dan misschien tóch bij te kunnen dragen aan de versnellingsopgave in de woningbouwproductie. Makkelijk is dat niet, maar het kán wel. Hoe? Lees het essay voor onze aanbevelingen!

Download Essay

Download formulier