Over mij

Als industrieel ontwerper is samenwerken met verschillende belanghebbenden altijd mijn passie geweest. Zonder de gebruiker te begrijpen, kun je namelijk niet iets ontwerpen waar mensen ├ęcht wat aan hebben. Daarnaast ben ik een visueel denker. In een gesprek zal ik er snel een papiertje bij pakken om wat dingen uit te tekenen. Dat helpt om informatie overzichtelijk te maken.

Naast de focus op gebruikers, heb ik mij verdiept in de duurzame transitie. Met name de principes van circulaire economie zie ik als belangrijke pijlers voor duurzaam ontwerpen: aan de ene kant afval reduceren, en aan de andere kant afval als grondstof zien voor een nieuw proces. Ook hier helpt visuele ondersteuning me om behoeftes en bijdragen van alle spelers in het speelveld in kaart te brengen.

De kick

In de complexiteit van de duurzame transitie is samenwerking essentieel. Daarmee worden breed gedragen oplossingen ontworpen voor complexe problemen. In die samenwerking zijn veel partijen betrokken die allemaal eigen behoeftes en belangen hebben. Al die partijen spreken een eigen taal en verstaan de taal van andere partijen soms moeizaam. Waar ik een kick van krijg, is om dat gesprek te faciliteren en zo te zorgen dat alle partijen elkaar begrijpen en beter samenwerken. Zo komen we tot concrete en gedragen oplossingen om de wereld een betere plek te maken voor iedereen.

Binnen Kickstad draag ik bij aan de ontwikkeling van duurzame bedrijfsvoering. Daarnaast houd ik me bezig met het creatief gebruiken maken van materialen binnen het bedrijf.