Over mij

Als industrieel ontwerper is samenwerken met de gebruiker altijd mijn passie geweest. Zonder de gebruiker te begrijpen, kun je namelijk niet iets ontwerpen waar de gebruiker ├ęcht wat aan heeft. Ik gebruik graag tekeningen om gesprekken visueel te ondersteunen. Dit helpt zowel om gebruikers te begrijpen, als om gebruikers duidelijk te maken dat je ze begrijpt.

Naast de focus op gebruikers, heb ik mij in mijn studie verdiept in duurzaamheid. Met name de principes van circulaire economie zie ik als belangrijke pijlers voor duurzaam ontwerpen: aan de ene kant afval reduceren, en aan de andere kant afval als grondstof zien voor een nieuw proces. Ook hier helpt visuele ondersteuning me om behoeftes en bijdragen van alle spelers in het speelveld in kaart te brengen.

De kick

In de complexiteit van de duurzame transitie is samenwerking essentieel. Daarmee worden breed gedragen oplossingen ontworpen voor complexe problemen. In die samenwerking zijn veel partijen betrokken die allemaal eigen behoeftes en belangen hebben. Al die partijen spreken een eigen taal en verstaan de taal van andere partijen soms moeizaam. Waar ik een kick van krijg, is om dat gesprek te faciliteren en zo te zorgen dat alle partijen dezelfde taal spreken. Zo komen we samen tot concrete en gedragen oplossingen om de wereld een beter plek te maken voor iedereen.