Over mij

De stad leeft. De stad is divers en continu in ontwikkeling. Voor mij is het de uitdaging om te werken aan een stad die morgen nog beter is dan vandaag. Dat vereist creatieve ideeën en gedurfde keuzes. Ik help daarbij door middel van design doing: design thinking toegepast in de praktijk. Oftewel, een werkwijze om complexe problemen op te lossen, waarbij het creëren van draagvlak en het mogelijk maken van keuzes centraal staat.

Creativiteit, analytisch vermogen en mensenkennis zijn mijn onderscheidende krachten. Met een studieachtergrond in bouwkunde en gebiedsontwikkeling neem ik daarnaast een bak aan inhoudelijke kennis mee. Dit alles zet ik als creatieve stadsmaker en procesmanager in voor het faciliteren van inspirerende werksessies, schrijven van scherpe teksten of verbeelden van een gemeenschappelijk verhaal.

Intern ben ik als chef werving verantwoordelijk voor het aantrekken van nieuwe collega’s. Als we eenmaal talent aan ons hebben gebonden zorg ik ook voor een goede onboarding. Zo kunnen nieuwe collega’s gelijk een vliegende start maken binnen Kickstad!

De kick

Een kick krijg ik wanneer ik mijn creativiteit kan inzetten om mensen bij elkaar te brengen. Om samenwerking te zien ontstaan tussen partijen die realiseren dat ze op dat éne struikelblok na eigenlijk hetzelfde willen. Om enthousiasme te zien groeien omdat er een gezamenlijke visie ontstaat. Om vertrouwen te krijgen van bewoners die zich serieus genomen voelen. En zo de stad een stukje beter te maken. Want vanuit samenwerking, enthousiasme en vertrouwen is alles mogelijk.