Over mij

Interesse voor gebiedsontwikkeling is ontstaan bij de verouderde fabriekshallen en stations: van Highline in New York tot de Spoorzone in Tilburg, ik werd enthousiast van de vernieuwde historische waarde van de plekken, de nieuwe voorzieningen en de diversiteit aan mogelijke functies op deze binnenstedelijke ‘’hotspots’’.

Tijdens mijn studie Human Geography zag ik echter ook de keerzijde van deze projecten. Met deze ontwikkelingen werd vooral de ‘’nieuwe stedeling’’ aangesproken en de bestaande (sociale) structuur van het gebied soms uit het oog verloren. De kennis, identiteit en sfeer in een buurt zitten bij de bewoners en gebruikers. Als sociaal geograaf zie ik het als mijn taak om deze structuren te observeren en te benutten. Samenwerking tussen bestaande bewoners en gebruikers, nieuwe stadsbewoners en de ontwikkelende partijen, is hierin essentieel. Niet alleen een flagship voor het gemeentebestuur en de ontwikkelaar maar een flagship voor iedere bewoner en gebruiker. Met deze gedachte werk ik binnen Kickstad als adviseur duurzame stadsontwikkeling aan projecten om verbindingen te leggen en partijen met elkaar te laten samenwerken.

De kick

Ik krijg energie van het doorgronden van een identiteit van een wijk of stad, door te luisteren naar verhalen, goede gesprekken te voeren en informatie te delen met sleutelfiguren en belanghebbenden in het gebied. Wanneer mensen zich gehoord voelen en trots zijn op hun wijk, geeft mij dat de Kick die ik zoek binnen mijn werk.

Binnen Kickstad draag ik bij aan de externe communicatie van het bedrijf.