Over mij

Als sociaal geograaf ben ik altijd geïnteresseerd in de interactie tussen de gebruiker en diens omgeving. Dit staat voor mij dan ook centraal in de projecten die ik doe. Ik zie het als mijn taak om in uiteenlopende projecten de verschillende belangen te zien en deze zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. Het liefst doe ik dat op plekken waar de sociale en de fysieke opgaven samensmelten om zo een ontwikkeling op gang te brengen die positieve impact heeft op de stad en haar bewoners.

De kick

Voor (binnenstedelijke) gebiedsontwikkeling geldt dat de meeste expertise in het gebied zelf te vinden is. Gebruikers weten wat er speelt, waar we in planvorming rekening mee moeten houden én hoe zij hun wijk in de toekomst willen zien. De sociale kennis en structuren die al aanwezig zijn op een plek benutten in de verdere uitwerking van een plan, daar krijg ik een kick van.