In 3 workshops begeleidt Kickstad jou met het opstellen van je lobbystrategie. We verkennen relevante stakeholders en de argumenten voor en tegen jouw plannen. Samen stellen we vervolgens een roadmap op voor het uitvoeren van de bedachte strategie.

In de eerste workshop bepalen we het doel van de lobby. Wat willen we bereiken? Waar werken we naartoe? Wat zijn de beoogde resultaten? We bespreken ook de rolverdeling. Wat is de rol van Kickstad? Wat is de persoonlijke rol van iedereen die bij de lobby betrokken is? Tot slot verkennen we in de eerste workshop de kansen en knelpunten voor de lobby.

In de volgende workshop gaan we dieper in op de betrokkenen bij jouw ontwikkeling. Met wie moeten we nauw contact houden? Wie moeten we op de hoogte houden van nieuwe stappen in het proces? We gaan ook in op de argumenten die voor en tegen jouw plannen gegeven worden. Welke argumenten wekken weerstand op? Zijn er argumenten gebaseerd op aannames? Met deze workshop creëren we een totaalplaatje van het speelveld waarin de lobby plaatsvindt.

In de laatste workshop werken we aan de argumenten die we gaan gebruiken om draagvlak te creëren voor de ontwikkeling. Wat zijn haakjes die we kunnen gebruiken om een stapje verder te komen? Samen kijken we vooruit en maken we een planning welke activiteiten zo snel mogelijk moeten plaatsvinden en welke opties in de toekomst verkend kunnen worden.

Als eindproduct schrijven we op basis van de workshops een advies met duidelijke vervolgstappen. Daarin staan doelen, tussenresultaten en adviezen die jou helpen om draagvlak te krijgen voor jouw ontwikkeling. Na de workshops kan Kickstad ook helpen bij de uitvoering van de strategie.