Mirte van der Vliet

Participatie & procesmanagement in duurzame stadsontwikkeling 06 414 32 007

Over mij

Ik heb een pragmatische en doelgerichte manier van werken en ben in staat nieuwe energie los te maken en processen in versnelling te brengen. Inbreng van alle partijen en transparantie vind ik daarbij essentieel, zodat belangen goed kunnen worden afgewogen en er gedragen ontwikkelingen ontstaan. Of het nu gaat om de stad, grootschalige energieopwekking of het buitengebied; ik voel me als een vis in het water bij gebiedsgerichte projecten. Daarbinnen heb ik veel ervaring met het ontwerpen en organiseren van participatieprocessen. Ik opereer het liefst aan de voorkant van het proces in een onafhankelijke, verbindende regierol.

de Kick

Gebiedsontwikkeling gaat over het pakken van kansen en het creëren en herkennen van het momentum: het beslissende ogenblik waarop alles in een stroomversnelling raakt. Het moment waarop partijen voldoende op één lijn zitten en je samen een stap kunt zetten. Als je merkt dat je elkaar hebt gevonden en er geen weg meer terug is. Als het proces gaandeweg steeds meer kleur en richting krijgt door het aanhaken van de juiste partijen en personen. Ik krijg er een kick van als dát lukt.