Over mij

Wat mij intrigeert is de transitie van nu naar de nabije en verre duurzame toekomst. Veel van die toekomstige ontwikkelingen en transities zullen vorm krijgen in het stedelijk gebied: Hoe houden we de stad leefbaar, gezond en prettig terwijl duurzame transities vragen om antwoorden? Wat betekent low-carbon, circulariteit, de energietransitie nu in de praktijk? Hoe kom je tot keuzes die daadwerkelijk tot integrale, duurzame oplossingen leiden?

Als procesmanager en adviseur is mijn doel om te handelen vanuit inclusieve processen, mogelijkheden te zien en nieuwe perspectieven aan te reiken. Het is mijn overtuiging dat de meest duurzame wijze om in alle complexiteit tot oplossingen te komen ligt in sterke, doch flexibele samenwerking én in kwalitatieve participatie met voldoende lef om ruimte te geven aan de behoeften van relevante stakeholders. Groot durven denken en klein starten, samen ontdekken, leren en acties omzetten in concrete impact. Daar ga ik voor, samen met opdrachtgevers en in het team van Kickstad!

De kick

Samen een duurzame verandering teweeg brengen, daar zit mijn kick! Mogelijkheden zien, nieuwe perspectieven onderzoeken en vanuit die grondhouding samen met partners op zoek gaan naar manieren om transities te versnellen. Niet omdat ik niet wil of kan accepteren hoe het nu is, maar omdat ik wil werken aan hoe het kan zijn.