Visie Leefbaarheid Zwartewaal 2030

De inwoners van Zwartewaal hebben samen met Spacevalue en de gemeente Brielle een leefbaarheidsvisie opgesteld, die is uitgewerkt tot concreet actieplan en is vastgesteld door de gemeenteraad. Hiermee herpakken de inwoners de regie op hun leefomgeving.

Een aantal recente ontwikkelingen die in en rondom Zwartewaal spelen beïnvloeden de leefbaarheid van het dorp. De inwoners van Zwartewaal hebben het gevoel daarop weinig invloed uit te kunnen oefenen. Met de leefbaarheidsvisie kregen de inwoners de gelegenheid om opgaven te agenderen en samen te werken aan de toekomst. Bijkomend doel vanuit de gemeente Brielle was om samenhang in het beleid voor de leefomgeving te krijgen en duidelijk aan te geven wat de gemeente zelf doet en wat de verantwoordelijkheid is van anderen.

Door middel van interviews en dorpsgesprekken hebben de inwoners van Zwartewaal, onder begeleiding van Esther (procesmanager namens Spacevalue), bepaald welke thema’s relevant zijn voor de toekomst van het dorp. Ze hebben de belangrijkste opgaven benoemd en geadviseerd over de uitvoering.

In de leefbaarheidsvisie is de lange termijn koers beschreven. Maar belangrijker nog, de koers is vertaald naar een concreet actieplan van negen opgaven. Per opgave is uitgewerkt welke rol betrokkenen hebben, wat taken zijn van de gemeente en hoe de bekostiging van opgaven wordt geregeld. Beide documenten zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Momenteel wordt aan de uitvoering van het actieplan gewerkt.

Periode: 2017
Opdrachtgever: Gemeente Brielle aan Spacevalue
Inzet vanuit Kickstad: Esther Nouws (op dat moment werkzaam bij Spacevalue)
Beeldmateriaal: Spacevalue