Participatie in ZOHO Rotterdam

Een wijk waar creativiteit door de straten, mensen en gebouwen stroomt. Waar bijzondere dingen van de grond komen door ideeën en samenwerkingen van bewoners, makers en ontwerpers. Kickstad begeleidt de komende jaren de participatie en community building voor de doorontwikkeling van ZOHO tot een echte stadswijk.

Onze rol

Participatie en community building zijn continue activiteiten in een gebiedsontwikkeling als ZOHO. Dat is reeds gestart in de tenderfase en gaat door met het masterplan, de RO-procedure, het inrichtingsplan en de verschillende deelontwikkelingen.

Onze rol is voor een belangrijk deel het doorontwikkelen van ZOHO samen met bestaande collectieven in de buurt en het stimuleren van nieuwe collectieven van nieuwe gebruikers. We betrekken hen bij de planvorming en de uitvoering. Ook wij behoren tot de buurt, en we gaan het dus samen doen. We activeren, stimuleren, programmeren. Nu, de komende tien jaar én misschien zelfs daarna.

De aanpak

Iedereen die dat wil kan meedoen

We maken de evenementen en middelen toegankelijk en bereikbaar in een juiste mix van digitaal en fysiek. Een reeks goed getimede en strak georganiseerde evenementen brengt de juiste verbindingen met de formele procedures tot stand. Zo scheppen we een helder verwachtingskader, waarin transparantie en duidelijkheid centraal staan.

curatie en placemaking

We programmeren actief en starten na definitieve gunning direct met curatie en placemaking. We bouwen voort op de huidige identiteit van ZOHO. Creativiteit en innovatie zijn daarin prominent aanwezig. Bij het cureren van de invulling van de diverse functies kijken we nadrukkelijk hoe partijen het DNA van ZOHO onderstrepen, uitdragen of versterken. Ook dit zijn bij uitstek onderwerpen om samen met de buurt op te pakken.

Bouwen met collectieven

Alle bestaande collectieven zijn hierbij relevant, zoals: de ZOHOcitizens, de Wijkcoöperatie, Time Window, Aanpak Buitenruimte Agniesebuurt, Broeinest, Workspot en de Vereniging Gele Gebouw. Zij en vele anderen vormen samen het weefsel van het gebied en worden op allerlei manieren betrokken bij de ontwikkeling van ZOHO.

We brengen ook (nieuwe) bewoners en gebruikers samen in nieuwe collectieven, en stimuleren hen om mee te denken over de ontwikkeling naar een energieneutraal, natuurinclusief, circulair en slim ZOHO.

Periode: 2019 – heden
Opdrachtgever: Leyten / Stebru
In samenwerking met: Gemeente Rotterdam, Havensteder, Echo en BoomVanMourik
Inzet vanuit Kickstad: Wout van der Heijden, Esther Nouws en Emma Verberne
Beeldmateriaal: Echo en BoomVanMourik