Lingeoever Gorinchem

Gorinchem heeft de ambitie om te groeien. Onderdeel hiervan is de transformatie van een bedrijventerrein aan de Arkelsedijk tot een nieuwe wijk met zo’n 500 woningen en kleinschalige voorzieningen: Lingeoever. Dit gebied wordt niet alleen een fantastische plek om te wonen, maar maakt de oevers van de Linge weer toegankelijk voor heel Gorinchem. Daarnaast komt er een nieuwe brug over de Linge, wordt Lingeoever verbonden met de bestaande Lingewijk en onderzoekt de gemeente om de Arkelsedijk een veiligere verkeersverbinding te maken. Kickstad is verantwoordelijk voor het participatieproces voor deze projecten.

Vanuit de industriële historie is het gebied aan de Arkelsedijk verbonden met de naastgelegen arbeiderswijk: de Lingewijk. De relatie tussen het terrein en de wijk is verloren gegaan. Nu vormt het bedrijventerrein vooral een barrière voor inwoners om van de Linge te genieten.

Kansen voor de stad

Met de ontwikkeling van Lingeoever ontstaan er gelijk kansen voor nieuwe verbindingen, wandelroutes en groene openbare ruimte. Sinds het voorjaar van 2021 is Tetteroo Bouw & Projectontwikkeling eigenaar van het gebied. Momenteel werkt bureau Rijnboutt aan een stedenbouwkundig plan voor Lingeoever.

Parallel werkt de gemeente aan plannen voor een nieuwe brug over de Linge. Deze brug zorgt voor een goede ontsluiting van de nieuwe woonwijk én verbindt de bestaande woonwijken aan weerszijde van de Linge. Daarnaast onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om de verbinding tussen Lingeoever en de Lingewijk te verbeteren. De steile helling van de Arkelsedijk maken het op dit moment moeilijk om het gebied te bereiken.

Vliegend van start

We gingen vliegend van start met dit proces. Met onze ‘participatiesprint’ kregen we in korte tijd inzicht gekregen in de stakeholders van het project en bijbehorende issues. Met het projectteam hebben we vervolgens de participatiekaders vastgesteld: wat ligt vast en waarover kunnen de komende in gesprek gaan met de omgeving? Tijdens verschillende kennismakingsgesprekken met stakeholders kregen we een goed beeld van ideeën, zorgen en behoeften met betrekking tot het gebied en het proces. Cruciale input om een goed participatieplan op te stellen.

Het participatieplan is aangevuld met een eerste gebiedspositionering: wat zijn de belangrijkste waarden van dit gebied en hoe geven we dit een plek in de communicatie, participatie en uiteindelijke marketing van de nieuwe wijk? Uit dit traject is de naam Lingeoever naar voren gekomen met de bijbehorende projectwebsite: www.lingeoever.nl.

Samen het plan maken

Deze komende maanden wordt het stedenbouwkundig plan voor Lingoever uitgewerkt. De ideeën, zorgen en behoeften uit de verschillende gesprekken, eerste informatiebijeenkomst van 9 juni en digitale enquête worden hierin verwerkt. Dat lukt natuurlijk niet met alle input. Een goede terugkoppeling met heldere uitleg is daarom van groot belang. Alleen zo ontstaat draagvlak voor de plannen voor het nieuwe gebied.

Resultaten

Op dit moment werken we aan een plan van aanpak om stakeholders op verschillende manieren te blijven betrekken; van laagdrempelige evenementen zoals een pop-up festival op locatie tot inhoudelijke sessies over specifieke onderwerpen zoals groen, cultuurhistorie en de brugverbinding. We houden hierbij rekening met de verschillende participatiebehoeften uit de omgeving. Op deze manier verrijken we het plan van Lingeoever als nieuwe stadswijk van Gorinchem.

Periode: Q2 2021 – nu
Opdrachtgever: Tetteroo Bouw- en Projectontwikkeling B.V. & gemeente Gorinchem

Inzet vanuit Kickstad: Jip Pijs & Marnix ten Holder
In samenwerking met: Rijnboutt, Boomvanmourik
Beeldmateriaal: Thimaud Driessen, Rijnboutt