Ontwikkeling Hembrugterrein

Het Hembrugterrein bevindt zich aan de start van een transformatie van een afgesloten gebied naar een geweldige nieuwe plek met een stedelijk gemengd programma. Kickstad adviseert de ontwikkelcombinatie Hembrug Zaandam B.V. bij het uitdenken en uitvoeren van de participatie- en communicatiestrategie.

Hembrug in Zaandam is altijd een spannend en stoer terrein geweest; tijdens de vorige eeuw werden hier experimenten en testen uitgevoerd, militair en van nationaal belang. Daarom was Hembrug afgesloten, je wist nooit precies wat er gebeurde. Dat gaat nu veranderen want het terrein bevindt zich aan de start van een transformatie van een afgesloten gebied naar een geweldige nieuwe plek voor werken, wonen, recreëren én cultuur.

Kickstad adviseert de ontwikkelcombinatie Hembrug Zaandam B.V. bij het uitdenken en uitvoeren van de participatie- en communicatiestrategie ten behoeve van de planvorming voor het Hembrugterrein.

 

De aanpak

STARTUP MENTALITEIT

Hembrug wordt een plek met een mix van wonen, werken en recreëren. Waar het verleden en het heden elkaar versterken, in landschap, buitenruimte, architectuur en functie van gebouwen. Waar het spannende karakter van het terrein blijft, maar er tegelijkertijd ook verbinding wordt gezocht met de omgeving en verder.

En dat mag niet te lang duren. Want Hembrug Zaandam B.V. stond in de startblokken, totdat het omgevingsplan in 2019 werd vernietigd door de Raad van State. Zodoende moest er opnieuw gestart worden met de planontwikkeling, samen met de bestaande ondernemers en omwonenden van het Hembrugterrein.

We hebben hiertoe een participatiestrategie uitgedacht, het proces uitgelijnd en ons de inhoud van de nieuwe plannen eigen gemaakt. Maar nog veel belangrijker, we hebben contact gezocht met de stakeholders in het gebied om gevoel te krijgen bij hun behoeften: een duidelijk proces, begrijpelijke plannen en ruimte voor hun inbreng.

KAN NIET BESTAAT NIET

Werk aan de winkel! In drie weken tijd hebben we samen met De Firma Stek, Bura urbanism en Strootman Landschapsarchitecten gezorgd voor een publieksversie van het concept masterplan, is de projectwebsite opgezet, een digitale enquête gemaakt en een webinar georganiseerd om het concept masterplan te delen met het publiek. En dit is nog maar het begin!

De webinar vormt de start van een langer participatieproces. De corona-regels beperken ons in het organiseren van fysieke bijeenkomsten, maar diverse online tools maken het tóch heel goed mogelijk belanghebbenden op een interactieve manier te betrekken bij de planontwikkeling.

COALITIES SMEDEN

Het Hembrugterrein kent uitdagingen door verschillende belangen die spelen rondom bedrijvigheid (havenindustrie), kunst & cultuur, flora en fauna, woningbouwopgave en economie. Bewoners, ondernemers, omwonenden en gebruikers van het terrein hebben allemaal hun eigen ideeën en wensen.

Dankzij het eenduidige proces dat is uitgestippeld, transparantie over keuzes die gemaakt moeten worden en de heldere informatievoorziening, ontstaat meer begrip voor de verschillende belangen. We doen wat we beloven en zijn eerlijk over wat wel en niet kan. Het vertrouwen dat hierdoor ontstaat is belangrijk voor de planuitwerkingen die in toekomst volgen.

 

Periode: 2020 – nu
Opdrachtgever: Hembrug Zaandam B.V.

Inzet vanuit Kickstad: Mirte van der Vliet, Marnix ten Holder, Iteke Jansma
In samenwerking met: De Firma Stek, Bura urbanism, Strootman Landschapsarchitecten
Beeldmateriaal: diverse openbare bronnen

Resultaten

Participatie zo vormgeven dat de deelnemers er zelf wat aan hebben. Dat er een enthousiaste coalitie van partijen ontstaat die zelf mede initiatiefnemer wordt. Dat is onze kick.

Ook zo’n kick ervaren, kom dan werken bij Kickstad! Neem een kijkje bij onze vacatures.