Onderzoek: Ecosystemen van werk in de stad

Werk is net zo belangrijk als wonen, maar staat onder grote druk. De (gratis) publicatie ‘Ecoystemen van werk in de stad‘ laat aan de hand van 20 praktijkvoorbeelden zien hoe het wel degelijk mogelijk is om betaalbare ruimte voor werk in de stad te behouden, uit te breiden en te ontwikkelen. Kickstad werkte mee aan het onderzoek van The Spontaneous City International (SPCitI) in opdracht van het Kenniscentrum Duurzame Havenstad en de Gemeente Rotterdam

Veiligstellen van ruimte voor werk in stedelijke milieus

Het net verschenen rapport – een vervolg op MensenWerk (2018) – laat zien hoe het met behulp van alternatieve planningsaanpakken toch mogelijk is om in deze tijd met een gigantische woningvraag ruimte voor het werken in de stad te behouden. Werken is namelijk net zo’n essentiële intrinsieke waarde voor een aantrekkelijke leefomgeving als het wonen.

Het behouden van huidige en het creëren van nieuwe ecosystemen van werk in de stad vraagt om nieuwe partijen; te weten ‘Regisseurs’, ‘Operators’, ‘Bewuste investeerders’, en ‘Wegbereiders’. Deze nieuwe ‘trekkers’ zijn in staat om in samenwerking met bestaande actoren nieuwe manieren toe te passen die aansluiten bij de grote uitdagingen van deze tijd, in een proces met veel meer openheid, creativiteit en zeggenschap.

De studie toont aan dat het goed mogelijk is om betaalbare ruimte voor werk in de stad te behouden, uit te breiden en te ontwikkelen. Hiertoe worden 8 aanbevelingen gedaan, zodat gemeenten en andere belanghebbenden meer grip krijgen op werk en werkruimte in de stad en de betaalbaarheid hiervan. Verdere veranderingen van beleid, van instrumenten van ruimtelijke ordening en grondontwikkeling zijn hierbij, net als de nieuwe trekkers, essentieel.

Het onderzoek is in opdracht van en in samenwerking met het lectoraat Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement van het Kenniscentrum Duurzame Havenstad van de Hogeschool Rotterdam. De publicatie is ook gelinkt aan het traject ‘Werken in Wijken’ waarmee de gemeente Rotterdam stuurt op het creëren en/of borgen van een aantal betaalbare werkruimte in een gebied. Kickstad werkte mee aan de inhoudelijke voorbereiding, uitvoering en verwerking van de interviews.

Periode: Eind 2019 – Eind 2020
Opdrachtgever: The Spontaneous City International

Inzet vanuit Kickstad: Vince de Jong
In samenwerking met: Hogeschool Rotterdam, Gemeente Rotterdam
Beeldmateriaal: SPCitI & Kickstad