Onderzoek: Ecosystemen van werk in de stad

In gebiedsontwikkelingen met een (potentieel) hoge marktdruk staat betaalbare werkruimte onder druk. Kickstad werkt mee aan een typologisch onderzoek van The Spontaneous City International (SPCitI) in opdracht van het Kenniscentrum Duurzame Havenstad en de Gemeente Rotterdam. Het project is een zoektocht naar ontwerp strategieën, wettelijke handvatten en financiële principes voor de implementatie van betaalbare werkruimte in stedelijke ecosystemen.

 

Hoe geven we ruimte aan de toekomst van werk?

Activiteiten met grote maatschappelijke waarde maar minder economische slagkracht worden steeds vaker de stad uit gedrukt. Terwijl veel bedrijvigheid juist mengbaarder is geworden en functiemix beleidsmatig wordt nagestreefd. Dit project richt zich op de ruimtelijke, financiële en wettelijke kaders. We onderzoeken strategieën voor de implementatie van betaalbare werkruimte en het behouden van betekenisvolle werkactiviteiten in de stad. Leidraad voor de studie is o.a. de publicatie MensenWerk: Hoe geven we ruimte aan de toekomst van werk?

Het onderzoek moet – eind 2020 – een publicatie opleveren, mede gebaseerd op interviews met experts. Kickstad werkt mee aan de inhoudelijke voorbereiding, uitvoering en verwerking van de interviews. Op deze pagina van de Hogeschool Rotterdam is een selectie daarvan al terug te vinden.

Periode: Eind 2019 – Eind 2020
Opdrachtgever: The Spontaneous City International

Inzet vanuit Kickstad: Vince de Jong
In samenwerking met: Hogeschool Rotterdam, Gemeente Rotterdam
Beeldmateriaal: SPCitI & Kickstad